Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Aastal 2022 kasvasid Noviani tulud 28% võrra – kuni 33 mln euroni

Uudised
2023 / 06 / 05
2 MINUT LUGEMIST

2022. aastal küündis tarkvara- ja IT-taristuteenuste grupi Novian kogutulu 33 mln euroni ja oli 27,9% võrra suurem kui eelneval aastal. Grupi EBITDA oli aruandeperioodil 1,5 mln eurot, kahanedes 2021. aastaga võrreldes 11,8% võrra. Ärikasum ulatus 0,5 miljoni euroni ja kahanes seega 39,9% võrra.

Eelmisel aastal teenisid Noviani grupi ettevõtted 25 mln eurot ehk 76% oma tuludest Leedus ja need suurenesid 2021. aastaga võrreldes 39,4% võrra. Ettevõtte tulu välisriikides küündis 7,9 miljoni euroni ja kasvas seega 1,4%. Grupp arendas eelmisel aastal äritegevust 36 riigis.

Suurenes strateegilistest valdkondadest saadud tulu

„Meie eesmärk on tugevdada oma äripositsioone, keskendudes eelkõige Noviani strateegilistele valdkondadele: tarkvaraarendusele, digiteerimisele ning kõrgjõudlusega ja pilvandmetöötluse platvormidele. Eelmisel aastal töötasime aktiivselt nimetatud valdkondades ja tõdeme rõõmuga, et nendest saadud tulu suurenes,“ ütles Noviani direktor Evaldas Rėkus.

2021. aasta tulemustega võrreldes suurenes 2022. aastal grupi ettevõtete tarkvaraarenduse tulu 15% ehk 8,2 mln euroni, digiteerimise tulu 27% ehk 1,5 mln euroni, kõrgjõudlusega andmetöötluse (HPC) ja pilvandmetöötluse platvormide tulu 3,5% ehk 1,3 mln euroni. Jooksvatest teenustest saadav tulu jäi sarnasele tasemele, ulatudes 5 mln euroni.

Leedu riiklike süsteemide kaasajastamisest kuni HPC-projektideni Aafrikas

„Tarkvaraarenduse vallas on Leedus tunda avaliku sektori digitaliseerimise vajadust. Panustame riiklike teabesüsteemide kaasajastamisele – töötame maksu-, registri- ja muudes valdkondades,“ selgitas Rėkus. Tema sõnul pöörab Novian tähelepanu ka uuendustegevusele, jätkates kosmosetööstuse jaoks nanosatelliitide kobarate andmevahetusplatvormi arendamist ning osaledes teabemõju tuvastamiseks ja analüüsiks ette nähtud riikliku ökosüsteemi väljatöötamisel.

Jooksvate teenuste seas oli oluline roll IT-hooldusel, kusjuures keskenduti ka digipöörde projektidele. „Digipöörde projektide nõustamine kerkib meie tegevuses järjest olulisemale kohale. Alates eelmisest aastast pakume Leedu Pangale rakenduste mikroteenustepõhisele arhitektuurile üleviimise teenuseid, samuti uuendasime Rwanda keskpanga infrastruktuuri,“ sõnas ettevõtete Novian Technologies ja Novian Eesti juht Gytis Umantas.

Möödunud aastal pööras Novian erilist tähelepanu arhiivide digiteerimise valdkonnale. „Turu vajaduste rahuldamiseks ettevõtete, raamatukogude ja trükiste arhiivide digitaliseerimise vallas avasime Eestis uue Noviani digikeskuse,“ nentis Umantas. Ka grupi ettevõte Zissor esitles 2023. aastal massiteabevahendite seiresüsteemi olulisi uuendusi, sh PDF-failidest teksti tuvastamise võimalust ja tehisintellekti kasutamist artiklite automaatseks kategoriseerimiseks. Zissori arhiivide digiteerimise tarkvara täiendati raamatute digiteerimise lahendusega.

Kõrgjõudlusega ja pilvandmetöötluse platvormide vallas oli 2022. aastal üks suurimaid projekte HPC-seadmete kasutuselevõtt Aafrika riikides kliimamuutuste ja ilmaennustuste jaoks. Ettevõtte Novian Technologies projekti elluviimine võimaldab Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) 16 riigil koostada kiiremini ja täpsemalt ilmaprognoose, modelleerida kliimamuutusi ning olla sel moel paremini valmis kliimamuutuste väljakutseteks.

Noviani grupist

2022. aasta lõpu seisuga kuulusid Noviani gruppi Novian Technologies (Leedu), Novian Eesti (Eesti) ja Andmevara SRL (Moldova), tarkvarateenuste ettevõtted Novian Systems ja Elsis Pro (Leedu), Andmevara AS (Eesti) ning Zissor (Norra). Noviani grupi 2022. aasta tulemused põhinevad ettevõtete Novian Technologies, Novian Systems, Elsis PRO ja Zissor auditeeritud tulemustel ning grupi muude ettevõtete auditeerimata tulemustel.

2023. aasta aprillis liitus Noviani grupiga Rwandas tegutsev ettevõte Norway Registers Development Rwanda Ltd.

Noviani grupp kuulub infotehnoloogiaäridesse investeerimisega tegelevale ettevõttele INVL Technology.

Presentatsioon: Noviani 2022. aasta tulemused (inglise keeles).

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust