Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

AS Andmevara alustas Rahvusarhiivi arhiivimaterjalide digiteerimist

2011 / 02 / 04
< 1 MINUT LUGEMIST

Täna, 04.02.2011, sõlmiti Rahvusarhiivi ja AS Andmevara vahel leping, mille esemeks on Rahvusarhiivi arhiivimaterjalide digiteerimine.

Algatatud projekti eesmärgiks on Eesti Vabariigi 95. aastapäevaks pakkuda huvilistele võimalust interneti vahendusel kasutada Rahvusarhiivis säilitatavaid dokumente, mis kajastavad Eesti Vabariigi loomist ja iseseisvuse taastamist. Nimetatud arhiivimaterjalide digiteerimine ja neile veebipõhise juurdepääsu tagamine parandab Eesti teabe ja kultuuripärandi kättesaadavust.

Projekti tulemusena saavad registreerunud kasutajad edaspidi arhivaalide kujutisi otsida ja kasutada Rahvusarhiivi digiteeritud allikate kasutuskeskkonnas Saaga – http://www.ra.ee/saaga.

Projekti kestuseks on 2 aastat ning nimetatud perioodil skaneeritakse ca 30 000 paberarhivaali ca 1 miljonil lehel, kokku 1,8 miljonit kaadrit.

Riigihanget rahastatakse „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava” infoühiskonna struktuurifondide vahenditest.

AS Andmevara on pikaajalise ja märkimisväärse digiteerimise kogemusega IT ettevõtet. Rahvusarhiivi poolt korraldatud hankel „Arhiivimaterjalide digiteerimine” ostutus AS Andmevara edukaks pakkujaks nelja pakkuja hulgast.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust