Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

AS Andmevara asus Moldova rahvastiku andmeid viima digitaalsele kujule

2013 / 02 / 15
< 1 MINUT LUGEMIST

AS Andmevara võitis koostöös partneritega rahvusvahelise hankekonkursi Moldova rahvastiku andmete digitaalsele kujule viimiseks ning digiteeritud dokumentide ja rahvastiku andmete haldamise tarkvara loomiseks. Tegemist on kaheaastase projektiga.

Varasemalt aastatel on AS Andmevara digiteerinud ka Eesti rahvastikuregistri arhiivi dokumente. Antud projekti käigus leidsid elektroonilise kuju 4,3 miljonit paberdokumenti.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust