Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

AS Andmevara reorganiseerimise käigus jagatakse erinevad tegevusvaldkonnad

Uudised
2018 / 09 / 28
2 MINUT LUGEMIST

Eestis ja Moldovas tegutsev IT ettevõte Andmevara reorganiseeriti tegevuste lahutamise teel kaheks erinevaks ettevõtteks: Andmevara AS ja Andmevara Services OÜ.

IT majutusteenus, veebilehtede majutus ja digiteerimise teenused eraldati AS Andmevarast ja viidi üle ettevõttesse Andmevara Services OÜ. AS Andmevara keskendub edaspidi ettevõtte peamisele tegevusele, infosüsteemide arendamisele.

Andmevara juhataja Giedrius Cvilikase sõnul oli ettevõtte reorganiseerimine vajalik selleks, et konsolideerida erinevad Eestis ja Leedus tegutsevad IT infrastruktuuri ja infosüsteemide arendamisega tegelevad ettevõtted INVL Technology kontserni sees ning jätkata IT teenuste ja programmeerimise grupi Novian moodustamisega.

“Niimoodi saame me parimal võimalikul moel ära kasutada iga ettevõtte oskusi ja teadmisi, mis praeguseni on edukalt rakendunud Baltimaades ja millel on potentsiaali laieneda Skandinaaviasse. Lisaks annab see meile võimaluse pakkuda uusi teenuseid praegustele Andmevara klientidele”: lisas Giedrius Cvilikas.

Pikemas perspektiivis tegutsetakse eesmärgiga, et INVL Technology gruppi kuuluv firma BAIP omandab Andmevara Services OÜ, et tugevdada ja laiendada BAIP-I tegevust Eestis ning Andmevara AS omandatakse Noviani poolt. Novian on ettevõte, mis juhib BAIP-i.

BAIP-i teadmised, oskused ja partnerlus Andmevara Services OÜ-ga võimaldab mitmete innovaatiliste teenuste pakkumist Eesti turul, nagu näiteks tehisintellekt ja superarvutite võimekus, aga ka kriitilise IT-infrastruktuuri disain ning andmete migratsiooni teenused.

Tänasel päeval pakub BAIP IT-infrastruktuuri majutuse teenuseid kõigi kolme Balti riigi pangandus ja jaekaubandus sektori ettevõtetele. Partnerlus Andmevara Services OÜ-ga tagab veelgi parema klientide teenindamise Eestis ja võimaldab ettevõttel oma teenuste ringi laiendada nii olemasolevate kui ka tulevaste klientide jaoks.

Cvilikas sõnul vaadatakse peale ettevõtete ühinemiste toimumist täiendavalt üle koostöö ja äri arenduse võimalused muude Novian Grupi ettevõtetega, uued omandamised ei ole välistatud.

BAIP-i juht Gytis Umantas asub täitma Andmevara Services OÜ juhi kohustusi ja Giedrius Cvilikas jätkab AS Andmevara juhina.

Andmevara AS meeskond jätkab muutusteta, mõned meeskonna liikmed liiguvad uude loodavasse ettevõttesse. Mõlemad uued tiimid täienevad ja tugevnevad uute liikmetega.

Andmevarast

AS Andmevara on infotehnoloogia ettevõte, kes pakub kliendile täisteenust kasutajatoest arenduseni ja digiteerimisest majutuseni. Omame üle kahekümne aasta pikkust kogemust mitmete erinevate riigile kuuluvate registrite haldamisel, suurim neist rahvastikuregister. Tänasel päeval on üks meie kõige kiiremini kasvav ärisuund teenused ja IT-lahendused omavalitsustele ja muudele kolmanda sektori organisatsioonidele.

AS Andmevara kuulub INVL Technology kontserni. INVL Technology on IT ettevõtetesse investeeriv kontsern, mille aktsiad on noteeritud Vilniuse börsil. INVL Technology kontserni kuuluvad ettevõtted tegutsevad üheksas riigis ja on edukalt realiseerinud projekte üle 50 riigis. Rohkem informatsiooni: www.invltechnology.lt

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust