Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Asume arendama haridusasutustele ühtset veebilehtede platvormi

2017 / 07 / 18
< 1 MINUT LUGEMIST

Haridusasutuste veebilehtede ühtlustamiseks on Haridus- ja Teadusministeerium ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) arendamas ühtsel sisuhaldustarkvaral ja halduspõhimõtetel tuginevat veebiplatvormi ja majutusteenust. Uus veebiplatvorm valmib 2017. aasta lõpuks, õppeasutustel on võimalus seda kasutama hakata 2018. aasta algusest.

Haridusasutuste veebilehtede ühtse platvormi loomise, juurutamise ja hoolduse riigihanke võitis AS Andmevara. Platvormi loomise ja juurutamise töid teostab AS Andmevara koostöös Trinidad Wiseman’iga. Loodav veebiplatvorm põhineb Drupal CMS tarkvaral.

„Hankele eelnes põhjalik analüüs, kust ilmnes, et meie haridusasutuste veebilehed on ebaühtlased, erineva kvaliteedi ja ülesehitusega. Sisuliselt on iga haridusasutus arendanud kodulehe lahendust ise, see on aga väga ressursimahukas,” selgitas HITSA infosüsteemide arenduskeskuse juht Pirgit Kahro. Analüüsi tulemusena valmis haridusasutuste kodulehtede prototüüp, nõuded kavandatavale platvormile ning stiiliraamat, mis koondab juhiseid kodulehtedele sisu loomiseks. Analüüsi teostas Trinidad Consulting OÜ, valminud prototüübi ja stiiliraamatuga saab tutvuda projekti lehel.

„Ühtse platvormi kasutamine lihtsustab kasutajate jaoks koolide kodulehtedelt info leidmist, kuna uuel platvormil loodavad kodulehed on sarnase ülesehituse ja infoarhitektuuriga. Samas saab iga asutus kasutada kodulehe isikupärastamiseks oma kujundust ja domeeni,” lisas Kahro.

Veebilehtede platvorm valmib 2017. aasta lõpuks, haridusasutused saavad seda kasutama hakata 2018. aasta I kvartalist.

Loodava platvormiteenuse kasutamisega kaasnevat majutus- ja hooldusteenust hakkab haridusasutustele pakkuma HITSA.

Allikas HITSA 18.07.2017 pressiteade.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust