Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Novian Group näeb oma tulevikku suurandmete ja superarvutite valdkonnas

2020 / 09 / 04
2 MINUT LUGEMIST

IT infrastruktuuri teenuste ja programmeerimisgrupi Novian ettevõtete agregeeritud tulu oli selle aasta esimesel poolaastal 10,5 mln eurot, suurenedes 2019. aasta vastava perioodiga võrreldes 45 tuhat eurot. Auditeerimata andmetel oli grupi ettevõtete agregeeritud EBITDA vastavalt 0,8 mln eurot ja võrreldes 2019. aasta esimese poolaastaga kasvas see 2,7 korda. Aruandeperioodil fikseeris Novian grupp 0,3 mln eurot puhaskasumit, möödunud aasta sama perioodi jooksul ulatus netokahjum 0,2 mln euroni.

Vaatamata sellele, et grupi ettevõtted ei saanud vältida koroonaviiruse pandeemiast tingitud väljakutseid, kus osa ettevõtteid, eriti keskmised, vähendasid ajutiselt tegevuse ulatust, viisid suured ja keerulised projektid ja äriettevõtete kaugtööga seotud vajadused selleni, et grupp säilitas sarnase tulude taseme nagu ka möödunud aastal.

„Pärast Novian grupi struktuuri ülevaatamist aasta alguses jätkavad ettevõtted sihikindlalt oma tegevust IT infrastruktuuri teenuste, programmeerimise ja digitaliseerimise valdkonnas, keskendudes teenustele ja toodetele, mis vastavad ettevõtete ja organisatsioonide vajadustele. Geograafilises mõistes soovime jätkata laienemist Balti riikides ja Norras,“ ütles Noviani direktori kt Artūras Zdanavičius.

Laienesid projektid superarvutite valdkonnas

„Eriti palju perspektiivi näeme superarvutite valdkonnas. Tänavu on selle valdkonna projektid juba laienenud ning loodame, et kasv jätkub ka tulevikus,“ ütles Noviani tehnoloogiavaldkonna juht ja BAIP peadirektor Gytis Umantas. Eestis tegutseb tehnoloogia valdkonnas ettevõte Andmevara Services OÜ ja Moldovas tema tütarettevõte Andmevara SRL.

Umantase sõnul paistis selle aasta esimese poolaasta projektidest silma Leedu riikliku pilveteenuse juurutamine ja integratsioon, samuti Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (inglise keeles SADC – Southern African Development Community) kliimateenuste keskuse projekt, mille ajal kliimamuutuste ja ilma prognoosimise lahendused viiakse ellu 14 Aafrika riigis.

Juunis allkirjastati leping kõrgjõudlusega arvutusseadmete paigaldamiseks Vilniuse ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonda. Uued seadmed võimaldavad kiiresti ja tõhusalt viia läbi uurimistööd tehisintellekti arendamise, närvivõrkude õpetamise, suureulatuslike arvutuste ja muude loome- ning uurimistegevuste valdkonnas, mis nõuavad väga suuremahulist andmetöötlust.

Süveneb suurandmete võimalustesse

Kompetentsi arengule on orienteeritud ka programmeerimisvallas töötavad Novian grupi ettevõtted. „Soovime saada partneriks tehnoloogia vallas, selliseks, kes vastab äriettevõtete või organisatsioonide vajadustele. Praegu oleme valmis pakkuma programmeerimisteenuste täisspektrit, lisaks süveneme ka suurandmete, tehisintellekti ja muudesse valdkondadesse,“ ütles Noviani programmeerimisvaldkonna juht ja Algoritmų sistemų peadirektor Elena Vengrienė.

Tema sõnul aitab selliseid võimalusi tagada selle aasta alguses kasutusele võetud programmeerimisvaldkonna ettevõtete struktuur – soetanud Acena, laiendas Algoritmų sistemos tootekorvi ärianalüütika ja protsesside automatiseerimise lahendustega. See sünergia võimaldab klientidele pakkuda laiemaid digitaalse transformatsiooni ja programmeerimise lahendusi. Programmeerimise valdkonnas tegutseb Eestis asutatud ettevõte Andmevara AS.

Programmeerimisettevõtted viisid selle aasta esimesel poolel läbi riikliku maksuinspektsiooni üksikisiku tulumaksu infosüsteemi arendamise ning Tööinspektsiooni jaoks töökohal töötingimuste alalise jälgimise infosüsteemi arendamise ja moderniseerimise projektid, osalesid Eesti Patendiameti infosüsteemi ja registrite loomises ja arendamises, võtsid osa ka Sansibari maksuinspektsiooni konsultatsiooniprojektist, mille käigus juurutati virtuaalsete maksuseadmete haldussüsteemi.

Laienes tooteportfell Norras

Norras asuv Zissor on praegu orienteeritud kliendiportfelli laiendamisele ajakirjanduse jälgimise tarkvara ja digitaalsete teenuste ülemaailmse pakkumisega, olles laiendanud teenuste portfelli teiste Novian grupi ettevõtete programmeerimise, IT-infrastruktuuri teenuste ja lahendustega. See võimaldab ettevõtetel ja organisatsioonidel pakkuda täielikku IT-teenuste portfelli, avaliku sektori asutustel aga arendada projekte, mis hõlmavad erinevate omavalitsuste ja ka riigi vajadusi.

Novian grupp on selle aasta esimese poolaasta jooksul suurendanud tulu Leedus arendatavatest projektidest, mis moodustas üldkokkuvõttes 68% (eelmisel aastal 57%) ja kasvas eelmise aasta esimese poolaastaga võrreldes 21% ehk kuni 7,2 mln eurot. 10% moodustasid tulud Eestis ja 6% tulud Norras. Kokku töötab Novian grupi ettevõtetes Balti riikides, Norras ja Moldovas umbes 180 spetsialisti.

Novian grupp kuulub infotehnoloogiaäridesse investeerimisega tegelevale ettevõttele INVL Technology.

Esitlus: Noviani rühma tulemused 2020. aasta 1. poolaastal (inglise keeles).

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust