Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

BAIP pakub Deltagon teabe turvalisuse lahendusi

2017 / 12 / 12
< 1 MINUT LUGEMIST

Kriitilise IT infrastruktuuriga tegelev ettevõte BAIP saab küberturvalisuses spetsialiseeruva ettevõtte Deltagon koostööpartneriks Leedus. BAIP pakub klientidele unikaalseid Deltagon turvalisust tagavaid lahendusi.

„Konfidentsiaalsuse tagamine on kriitiliselt tähtis igas äriga tegelevas ettevõttes, kuna aitab tugevdada ettevõtte mainet. Tähtsate andmete lekke puhul maine võib väga lihtsalt hävida. See on eriti aktuaalne praegusel ajal, kui järjest rohkem räägitakse küberrünnakute ja tähtsa äriinfo lekete kohta“, – rõhutab BAIP’i müügijuht Paulius Petrauskas.

BAIP’i spetsialisti sõnul ettevõttete juhid tihti ei aimagi kui palju konfidentsiaalset infot nad kasutavad oma äris. Igas osakonnas kogutakse salastatud infot – näiteks rahandusosakonnas on selleks raamatupidamise dokumendid, personaliosakonnas – info ettevõtte töötajate kohta, müügiosakonnas – hinnakujunduse dokumendid.

On oluline tagada nõuetevastavat salastatud info haldamist – oluline on tagada turvalisust nii säilitamise,  saatmise kui ka info jagamise ajal.

Delgaton’i poolt pakutav e-posti lahendus Deltagon Sec@GW (Secure Email Gateway) tagab teadete ja info konfidentsiaalsust (isikuandmed, pakkumised, lepingud). Seda lahendust võib kasuta e-kirjade saamisel kõikidele saajatele ilma, et saaja peaks rakendama lisatarkvara.

Sec@GW aitab tagada, et saadetav info jõuab õigele adressaadile, mis tähendab seda, et juhul kui info jõuab teisele adressaadile, ta ei saa seda avada. Saadetava e-kirja avamine kinnitatakse lisa koodiga (PIN kood, kliendi number, isiku/sotsiaalkindlustuse kood, SMS-sõnumiga saadetud kood). Lisaks sellele on võimalik saada info millal kiri jõudis adressaadile, oli avatud ja millisest IP aadressist, võib valida välja kirja kehtivusaja.

CollabRoom lahendus tagab turvalist töökeskkonda, milles võib jagada konfidentsiaalset infot (dokumente, lepinguid, pakkumisi, projektide teostamise infot ja teisi konfidentsiaalseid dokumente). CollabRoom annab võimaluse omavahel suhelda teadete/sõnumite saatmise üksteisele teel.

Deltagon’ist

Deltagon on 1999. a asutatud soome küberturvalisusega tegelev ettevõte. Ettevõtte peabürood asuvad Helsingis ja Stockholmis.  Deltagon’i infoturvalisuse lahendusi kasutatakse ulatuslikult e-ühenduse ja e-teenuste alal erinevates sektorites (rahandusest avaliku halduseni). Tänapäeval kasutavad Deltagon’i lahendusi miljonid kasutajad. Deltagon tagab nende info turvalisust, äritehingute efektiivsust ning lihtsustatud turvalisuse protesse.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust