Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

BAIP viis läbi Ruanda riigipangas kaks kriitilise infrastruktuuri IT projekti

2017 / 12 / 05
< 1 MINUT LUGEMIST

Kaks 2015. aastal Ruanda riigipangas alustatud kriitilise IT infrastruktuuri projekti sai lõpuni läbiviidud seelle aasta detsembris, projektide üldväärtus ületab 2,2 miljonit eurot.

Võrgu uuendamise ja hoolduse ning avariitaastekeskuse (disaster recovery center) rakendamise projekti teostamise ajal BAIP’i spetsialistid süvenesid panga lisavajadustesse ja esitasid jätkuprojektide plaanid, mis said kinnitatud ja rahastatud.

Avariitaaste projektis pakuti pangale avariitaastekeskuse disain, mille järgi rakendati ja seadistati ettenähtud tarkvara, teostati aplikatsioonide migratsioonid uute keskusesse ja prooviti rakendatud lahendusi. Kogu operatsioone tegevale ning juhivale personalile õpetati rakendatud tehniliste ning programmiliste lahenduste kasutamist.

Võrkude uuendamise raames rakendati Ruanda integreeritud maksmiste töötlemise süsteem, T24 keskpanganduse ja teine tarkvara. Tänu teostatud uuendustöödele võrgu kättesaadavus paranes kuni 99% ja tagati, et maksimaalne seisak ei ületaks 45 minutit kuus.

Jätkuprojektide raames rakendas BAIP keskjuhtimisega andmete üldvarundamise ning taaste lahenduse, mille rakendamiseks kasutati minimaalset erineva riistvara kogust.

See lahendus aitas vähendada andmete varundamise administreerimise ja andmete taaste aega ning parandada reageerimist andmete varunduse turvalisuse probleemidele.

Need BAIP’i poolt teostatud kriitilise IT infrastruktuuri projektid on panus Ruanda valitsusprogrami raames Nutikas Ruanda 2020 püstitatud eesmärki, milleks on 95 % kõikidest riigioperatsioonidest muutumine elektrooniliseks, paberi ning sularaha loobumine 2018. aastani.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust