Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

e-Notar 3 lahenduse üle andmine Notarite Kojale

Uudised
2020 / 02 / 12
< 1 MINUT LUGEMIST

Andmevara andis Notarite Kojale üle e-notari tarkvara lahenduse, mis teeb e-riigi elanike elu veelgi paremaks.

Uues E-notar 3 iseteenindusportaalis on senisest mugavamalt võimalik broneerida notari aega, vahetada notariga toiminguks vajalikke dokumente ja andmeid, tutvuda notari poolt ettevalmistatud dokumendi projektiga ning esitada ettepanekuid selle muutmiseks või täiendamiseks.

Kõige murrangulisem uuendus on aga hoopis kaugtõestus, mille kaudu saab sooritata toiminguid välismaalt, notaribürood füüsiliselt külastamata. Rohkem infot leiab Notarite Koja kodulehel.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust