Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Eesti ja Leedu rahvastikuregistrid alustavad andmevahetust

2013 / 11 / 15
< 1 MINUT LUGEMIST

Lisaks alates 2005. aastast Soome rahvastikuregistriga toimuvale andmevahetusele alustas Eesti rahvastikuregister regulaarset andmevahetust Leedu rahvastikuregistriga. Täna alguse saava andmevahetuse aluseks on Vilniuses allkirjastatud rahvastikuregistrite vaheline koostööleping.

Edaspidi ei pea näiteks välisriiki elama asumisest teavitama kahe riigi asutusi, vaid piisab sündmuse registreerimisest ühes riigis ja vastav informatsioon jõuab ühtlasi kodakondsuse järgsesse riiki.

Sõlmitud leping reguleerib andmete vahetamist, töötlemist ja andmekaitset. Riigid vahetavad informatsiooni üksnes selles riigis elavate teise riigi kodanike kohta. Muudatusi andmetes antakse registrite vahel üle regulaarselt üks kord kuus.

Tänase seisuga elab Eestis kehtiva elamisõigusega 1941 Leedu kodanikku.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust