Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Elsis PRO arendab nanosatelliitide sülemite andmeside tehnoloogiaid

ÜlevaadeJuhtumi analüüs
2022 / 12 / 15
3 MINUT LUGEMIST

Kosmosetehnoloogiate arendamises osalevad edukalt ka Leedu spetsilistid. Programmeerimisettevõte Elsis PRO teeb Euroopa Kosmoseagentuuriga (ESA) koostööd alates 2020. aastast ja töötab välja sidelahendusi tuhandete nanosatelliitide jaoks. Eeldatakse, et neist saab pikapeale internetivõrgu sarnase kosmoses toimiva ainulaadse andmevahetussüsteemi arendada.

Kuna viimastel aastatel on kosmosetööstus ülikiiresti arenenud, tekkis vajadus tuhandetest nanosatelliitidest koosnevaid sülemeid tõhusalt hallata.

„Kosmosetehnoloogiate arenedes luuakse nanosatelliitide võrke, mis pakuvad uusi väljakutseid. Ühest küljest peavad satelliidid tagama tõhusa andmeedastuse lähimasse maapealsesse jaama. Ja teisest küljest peavad sülemisse kuulujad omavahel suhtlema ja automaatselt valima tõhusaima andmeedastustee, et vajalikud andmed jõuaksid võimalikult lühikese aja jooksul kohale,“ sõnas Elsis PRO peadirektor Rimvydas Jančiauskas.

Tema sõnul on kavas, et järgmise viie aasta jooksul liigub kosmoses üle kolme tuhande nanosatelliidi. Sadu või tuhandeid satelliite ühendava sülemi haldamiseks tuleb satelliitide ja maapealsete jaamade vahel luua ühine sidevõrk.

„Elsis PRO ja ESA ühise projekti Galaxy ülesandeks ongi sellele väljakutsele lahenduse leidmine, töötades selleks välja mitmetasandilise andmevahetuse haldusplatvormi lahenduse. Praegu tehakse sellise tarkvaraplatvormi prototüüpi, mis sobiks andmevahetuseks kogu nanosatelliitide sülemi süsteemis,“ selgitas ettevõtte innovatsioonijuht Arūnas Ungulaitis.

Tema sõnul katsetatakse seda prototüüpi kõigepealt laboris. „Kosmosesüsteemide arendamine on väga aeganõudev. See ei ole süsteem, mida saaks kohe kasutada – enne satelliitideni jõudmist peab see läbima mitmeid katsefaase,“ ütles Ungulaitis.

Kosmosetehnoloogiaid saab ka Maal rakendada

Innovatsioonijuhi väitel saab Elsis PRO Galaxy projekti käigus saadud kogemusi – programmeerimisest kuni keerukate matemaatiliste optimeerimisülesanneteni, rakendada ka maapealsetes projektides.

Galaxy detsentraliseeritud lahenduste väljatöötamisel rakendatakse asjade interneti (Internet of Things – IoT) tehnoloogiat – DDS (Data Distribution Service). DDS on eriti päevakohane kaitsesektorile, näiteks laevasüsteemide töö puhul: kui mõned süsteemid seiskuvad, töötavad teised edasi. Seda võimaldab detsentraliseeritud süsteem, milles puudub sõlm, mille hävimise korral kogu süsteem välja lülituks.

„Nii kosmoses kui ka Maal on ettevõtluse ja avaliku sektori jaoks andmete edastamisel ja kasutamisel seesama ülesanne – omada andmeid vajadusepõhiselt,  kiirelt ja turvaliselt“ lisas Ungulaitis.

Tema väitel on käimasolev Galaxy nanosatelliitide sülemi andmevahetusplatvormi arendamise projekt järg Galaxy esimesele etapile, mille ettevõte lõpetas 2020 ndal aastal . See ESA rahastatud projekt oli mõeldud uuringute läbiviimiseks, et saaks valida sellise süsteemi väljatöötamiseks parimad lahendused. Projekti käigus pakuti välja süsteemi arhitektuur, määratleti selle nõuded ja andmevahetuse vormingud.

Kosmoses on palju segajaid

„Kuigi andmeid peetakse tänapäeval erinevates valdkondades üheks peamiseks töövahendiks, on nende edastamisel oma spetsiifika ja väljakutsed, mis sõltuvad ka keskkonnast, milles andmeid edastatakse,“ selgitas spetsialist.

Uus Galaxy platvorm põhineb asjade interneti tehnoloogiatel, mis sobivad tavaliselt andmevahetuseks seadmetega, mis kasutavad erinevaid suure ribalaiusega maapealseid sidevõrke, näiteks 4G, 5G.

„Kosmoses kasutatakse aga veidi teistsuguseid seadmeid – neid iseloomustab väike ribalaius ja viivitus. Lisaväljakutsed on tingitud piiratud energiaressurssidest, sest näiteks nanosatelliidil ei saa olla võimsaid energiaallikaid,“ sõnas Ungulaitis.

Andmete edastamist häirivad kosmoses ka väga paljud takistused. „Kuigi tundub, et kosmoseruum on tühi, levib seal tegelikult palju erinevaid laineid, mis võivad andmeedastamisel probleeme tekitada. Kindlasti on paljud kuulnud päikesetormidest, mis üksnes ei häiri sidet, vaid kahjustavad ka satelliitide ja jaamade elektroonikat,“ lisas Ungulaitis.

Galaxy eesmärk on ülikiire andmeedastus nanosatelliitide sülemitest

Ungulaitise sõnul on nanosatelliidid kõige väiksemad satelliidid, mis täidavad iseseisvalt ülesandeid ja on missiooni käigus kogutud andmete edastamiseks spetsiaalselt välja töötatud.

„Iga selline satelliit tehakse asjakohase missiooni jaoks ja sellele paigaldatakse sobiv tehnovarustus – näiteks kaamera, erinevad sensorid, mis jälgivad Maad, mõõdavad, pildistavad. Saadud andmed tuleb hiljem maapealsete jaamade kaudu Maale edastada, et neid kasutada teadusuuringutes, põllumajanduses, julgeolekus ja muudel eesmärkidel,“ sõnas Ungulaitis.

Tema sõnul saab andmeid edastada ainult siis, kui satelliit on Maal asuva jaama vaateväljas. Kuid võib ka juhtuda, et satelliidil tuleb teha olulisi mõõtmisi, kuid Maal oleva jaamaga ei saa kohe ühendust ja seetõttu tuleb andmed kiirkorras edastada.

„Suure nanosatelliitide võrgu korral saab leida viisi, kuidas andmed võimalikult lühikese aja kestel edastada. See on põhiülesanne, mida Galaxy lahendab,“ selgitas innovatsioonijuht.

Ei ole vähemoluline, et Galaxy võimaldab arvutada optimaalse tee ja andmed tähtsuse järjekorda seada: olulisemad andmed liiguvad nanosatelliitide võrgu kaudu kiiremini. Näiteks metsa niiskusnäitude laekumine ei ole nii kiireloomuline kui soojusobjekti andmete laekumine, mille abil saavad päästjad määrata metsa eksinud inimese asukoha ja päästa inimelu.

Plaanikohaselt muutub projekti Galaxy käigus väljatöötatud lahendus nanosatelliitide sülemeid haldavate operaatorite jaoks 2-3 aasta pärast päevakohaseks, olenemata sellest, mis valdkonnas nad tegutsevad – põllumajandusest kuni kaitseülesannete lahendamiseni.

Grupi Novian ettevõtted pakuvad IT-taristu haldus-, programmeerimis- ja digilahendusi 

Lisaks kosmoseprojektidele on grupi Novian ettevõttel Elsis PRO väärt kogemusi ka lennunduse, kaitse ja energeetika valdkondades. Ettevõtte tegevusvaldkond hõlmab nii infosüsteemide arendamist ja integreerimist kui ka tehisintellekti lahenduste rakendamist, arukaid andmevahetuslahendusi, suurandmete analüütikat, juhtimisprotsesside digiteerimist ja riskijuhtimist organisatsioonides.

Aastal 2021 liitus Elsis PRO programmeerimis- ja IT-taristuteenuste kontserniga Novian. Programmeerimise valdkonnas tegutseb ka kontserni ettevõte Novian Systems.

Grupi Novian ettevõtted pakuvad IT-lahendusi ja -teenuseid organisatsioonidele ja ettevõtetele nende spetsiifilistest vajadustest lähtuvalt – alates programmeerimisest, IT-taristu arendamisest ja hooldusest kuni digiteerimiseni. Need lahendused hõlmavad ka protsesside automatiseerimist, andmetöötlust, robotiseerimist jm. 

Tehnoloogiate valdkonnas on grupi kompetentside seas kõrgjõudlusega arvutid ja nende klastrid, avatud lähtekoodiga pilvetehnoloogiad, suure usaldusväärsusega digi-, arhiveerimis- ja muud lahendused. Ettevõtetel on kogemused e-riigi valdkondades ning tehakse aktiivset koostööd äriettevõtetega.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust