Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Elsis PRO liitus Leedu Riikliku Kaitsetööstuse Liiduga

Uudised
2022 / 09 / 21
< 1 MINUT LUGEMIST

Kontserni Novian ettevõte Elsis PRO astus selle aasta augustis Leedu Riikliku Kaitsetööstuse Liidu liikmeks.

Ettevõte on kaitsevaldkonnas töötanud alates 2004. aastast ja viinud ellu erinevaid kommunikatsiooniprojekte taktikalise kaitse vallas, sealhulgas selliseid projekte nagu NATOalliansi maapealse seire (AGS, Alliance ground surveillance) programm, Euroopa kaitsetööstuse arendamise programm (EDIDP, European Defence Industrial Development Programme).

„Töö kaitsevaldkonnas pakub tõsiseid tehnoloogilisi väljakutseid. Töötame aktiivselt selles sektoris ning usume, et saadud kogemused ja rakendatud ajakohased tehnoloogiad võivad aidata töötada välja tänapäevaseid kaitselahendusi,“ sõnas Elsis PRO peadirektor Rimvydas Jančiauskas.

Elsis PRO osaleb NATO AGS-programmis alates 2013. aastast ning Euroopa Kaitseagentuuri Euroopa Kaitsetööstuse arendusprogrammis alates 2019. aastast.

Ettevõtte juhi sõnul loodab kollektiiv, et liitumine Leedu Riikliku Kaitsetööstuse Liiduga võimaldab aktiivsemat kaasamist riiklikes ja rahvusvahelistes institutsioonides ja organisatsioonides. „Liidu liikmeks saades saab teha tihedamat koostööd muude selle perspektiivika valdkonna ettevõtetega, realiseerida ühisprojekte ja töötada välja ajakohaseid tooteid,“ selgitas Jančiauskas.

Elsis PRO tegevusvaldkond hõlmab nii infosüsteemide arendamist ja integreerimist kui ka tehisintellektilahenduste rakendamist, arukaid andmevahetuslahendusi, suurandmete analüüsi jm.

Aastal 2015 asutatud Leedu Riiklikus Kaitsetööstuse Liidus on praegu kümmekond ettevõtet.

Assotsiatsiooni eesmärk on ühendada Leedu tootjaid ja teadusorganisatsioone, tugevdamaks Leedu kaitsepotentsiaali, lisaks keskendutakse tootmisvõimsuste loomisele, mis tagaksid Leedu kaitse- ja julgeolekusüsteemi tõhusa töö rahuajal ja eriti kriiside korral, innustamaks Leedu tööstust ja teadust osalema NATO ja Euroopa Liidu kaitsetööstuse tarneahelas.

Liidu eesmärkide hulgas on püüd saada usaldusväärseks koostööpartneriks, nõustamaks kaitsetööstuse ja teaduslikes küsimustes Leedu valitsuse ja valitsusväliseid institutsioone, arendamaks koostööd NATO ja Euroopa Liiduga seotud organisatsioonidega, esindamaks liikmeid rahvusvahelistes organisatsioonides.

Aastast 2004 tegutsev Elsis PRO arendab tarkvaralahendusi avaliku halduse, finants- ja maksu-, tervishoiu-, hariduse-, kaitse- ja julgeolekusektoritele. 2021. aasta oktoobris liitus Elsis PRO programmeerimis- ja IT-taristuteenuste kontserniga Novian.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust