Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Elsis PRO on üks Leedu kosmosetehnoloogia klastri asutajatest

Uudised
2021 / 11 / 15
< 1 MINUT LUGEMIST

Leedu kosmosetehnoloogia ettevõtted on ühendanud jõud ja asutanud Leedu kosmosetehnoloogiate klastri. Sellekohane leping sõlmiti 15. novembril 2021. aastal. Klastri asutajate seas on ka Novian Grupi infosüsteemide ja tarkvara arendusettevõte Elsis PRO. Klastris osaleb ka Visorių infotehnoloogiapark.

Kavas on see, et klastri liikmed püüavad mobiliseerida liikmete teadmisi ja ressursse innovaatiliste kosmosetehnoloogiate väljatöötamiseks ja rakendamiseks, kaasata investeeringuid selliste tehnoloogiate arendamisesse ning edendada kosmosetehnoloogiatega seotud teadmiste loomist akadeemilises ringkonnas. Klastri eesmärkide hulgas on Leedu kosmosesektori esindamine riigis ning rahvusvahelistes organisatsioonides ja projektides, ühisprojektide elluviimine.
„Kosmosetehnoloogiate tööstus kasvab ja areneb üle kogu maailma. Asutatav klaster on kindel samm selle väga paljulubava tööstusehatu arendamises Leedus,” ütles Elsis PRO peadirektor Rimvydas Jančiauskas.

Elsis PRO on ellu viinud erinevaid kosmosealase valdkonnaga seotud projekte. Üks neist on 2020. lõpetatud Galaxy projekt, mida finantseeris Euroopa Kosmoseagentuur. Selle eesmärk oli nanosatelliitide omavahelise ja maapealsete jaamadega suhtlemise küsimuste lahendamine. Projekti käigus pakuti välja süsteemi arhitektuur, määratleti süsteeminõuded ja andmevahetuse formaadid. Veel sel aastal on kavas ka järgmine selle süsteemi arendamise etapp, mille käigus arendatakse Galaxy nanosaatelliitide võrguandmete vahetamise platvormi.
Elsis PRO viib ellu ka rohkem kosmosega seotud projekte, näiteks uue põlvkonna tehisintellekti tehnoloogiatel põhineva ruumiseire platvormi prototüüp. Lisaks ka kaasaegse kaitse-kosmosesüsteemi prototüübi väljatöötamine. Viimase süsteemi funktsioonid põhinevad tehisintellektil ja masinõppel. Need projektid on mõeldud Euroopa Liidu kosmoseruumi turvalisuse tagamiseks.

Alates 2004. aastast tegutseval Elsis PRO-l on kogemusi tarkvaralahenduste väljatöötamisel avaliku halduse, finants- ja maksu-, tervishoiu-, hariduse-, kaitse- ja julgeolekusektoritele. 22. oktoobrist 2021. aastal Elsis PRO liitus  IT-taristuteenuste ja programmeerimisgrupiga Novian.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust