Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Kaubanduskeskuste võrgus IKI juurutatud trükkimise lahendused

2016 / 10 / 17
2 MINUT LUGEMIST

Kriitilise IT-infrastruktuuri ettevõte BAIP lõi trükkimisteenuse tehnoloogia, mis kergendas tunduvalt ettevõtte Palink hallatavas kaubanduskeskuste võrgus IKI nende tegevusele kriitiliselt tähtsa automatiseeritud trükkimise protsessi igapäevast tegemist ja katkematu toimimise kogu aasta vältel. Palink usaldas selle teenuse haldamise pikaajalise lepinguga ettevõttele BAIP.

UAB Palink on realiseeritud täielikult hallatav automaatiseeritud trükkimise teenus. Teenus koosneb sobivaimate tehniliste seadmete ja kasutatavate materjalide valimisest, seotud vajalike toimingute tegemisest ja täielikust vastutusest katkematu protsessi toimimise eest. Seltsi kauplustes paigaldatud HP uusima põlvkonna värvilised tindiprinterid tagavad trükkimiskiiruse 70 väljatrükki minutis ja eriti väikse värvitrüki hinna. Selle tootja printerite tehnilised võimalused olid fikseeritud Guinnessi rekordite raamatus.

„Usaldades oma kriitiliselt tähtsa automatiseeritud protsessi juhtimise ettevõttele BAIP, peegeldab Palink tänapäeva turu vajadust, kui üha rohkem ettevõtteid ja organisatsioone realiseerivad oma trükkimise protsessi välise IT-teenuste ettevõtte kaudu,” väidab UAB BAIP peadirektor Gytis Umantas.

„Sel juhul annab täielikult hallatav trükkimisteenus kliendile palju eeliseid: trükkimisteenust võib individuaalselt integreerida kliendi olemasolevasse protsessi; kindlustunde ja turvalisuse, et kliendile kriitilise tähtsusega automatiseeritud protsess on katkematu ja ladus, aga seadmete hooldamise ja remondi ning kasutatavate materjalide eest kannavad hoolt BAIP spetsialistid varem saadud informatsiooni järgi kliendi seadmete seisukorra kohta,” loetles teenuse kasu Gytis Umantas.

Uus tehnoloogiline lahendus tagab samuti, et vastutavad töötajad saaksid vajalikud värvilised trükised iga päev, kindlaks määratud ajal, IT-allüksus omaks võimalust analüüsida ja täpselt prognoosida ning plaanida trükkimise kulusid. Kõigi seadmete töövõime tagamise ja hooldamise üle võtnud BAIP hoolitseb kuludetailide ja trükivärvide vahetamise, tagavaraosade reservi ja seadmete hooldamise eest.

Täielikult hallatavast trükkimisteenusest

  • Kogemus: UAB BAIP pakub Leedus alates 2008. aastast täielikult hallatavat trükkimise teenust, mis aitab ettevõtetel säästa tegevuskulusid.
  • Kellele suunatud: viimaste aastate jooksul kalduvad ettevõtted üha rohkem sellise iseloomuga teenuseid usaldama IT-teenuseid pakkuvatele välistele ettevõtetele. Teenus on eriti aktuaalne suurtele ettevõtetele, kellele on tähtis värvilisi trükiseid (etikette, hinnakirju, muud iga päev muutuvat ja ärile aktuaalset informatsiooni) trükkida varem kindlaks määratud ajal. Samuti on aktuaalne ettevõtetele, kellele on tähtis tsentraliseeritud ja turvaline dokumentide trükkimine, mistahes seadmega ja organisatsiooni mistahes asukohast, et sisse saaks logida autoriseeritud juurdepääsuga. Selle teenuse vastu tunnevad huvi ka säästliku tegevuse põhimõtteid järgivad rahvusvahelised korporatsioonid, sest uusimad värvilised tindiprinterid paistavad silma eriti heade tehnoloogiliste omadustega ja neil esineb harva rikkeid.
  • Kasu: teenus aitab lahendada tehnilisi, finants-, juhtimise ja muid probleeme. Näiteks kui pidevalt põrgatakse kokku raskesti hallatava ja mittekontrollitava dokumentide trükkimise, kasutatavate materjalide plaanimise, tellimise ja seadmete perioodilise tehnilise teenindamisega, aga see tähendab ka sellise tegevuse suuri kulusid. See lahendus võimaldab ettevõtetel anda panuse ka loodusressursside kaitsmisele ja propageerida loodushoidlikku tegevust, sest uued seadmed tarvitavad peaaegu 82 protsenti vähem energiat kui varasemad.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust