Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Maavalitsused võtavad kasutusele dokumendihaldussüsteemi Delta

2011 / 11 / 02
< 1 MINUT LUGEMIST

aastast võtavad maavalitsused kasutusele dokumendihaldussüsteemi Delta. Delta on vabavaral põhinev dokumendihaldussüsteem, mis on algselt loodud Siseministeeriumi vajadusi arvesse võttes. Süsteem on arendatud Alfresco platvormil, millele kohalduvad GPL v2 (GNU General Public License) litsentsitingimused.

Käesoleval hetkel teeb AS Andmevara ettevalmistustöid edukaks Delta juurutamiseks maavalitsustes. AS Andmevara tagab maavalitsuste seniste dokumendimallide kohandamise Delta-s menetletavateks ja keskkondade dokumendivahetuskeskusega liidestamise. Ühtlasi viib AS Andmevara maavalitsustes läbi dokumendihaldussüsteemi Delta koolitused ning osutab Delta kasutamisel kasutajatuge.

Dokumentihaldussüsteemi Delta on oodatud kasutama ka kohalikud omavalitsused.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust