Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Novian gruppi hakkab juhtima Tomas Vitkus

Uudised
2023 / 10 / 09
2 MINUT LUGEMIST

Tarkvara arenduse- ja IT-taristuteenuste ettevõtete gruppi Novian juhib alates 10. oktoobrist Tomas Vitkus. Enam kui 20-aastase IT-valdkonna kogemusega juhist saab samaaegselt ka Novian gruppi kuuluva arendusettevõtte Novian Systems peadirektor. Mõlema ettevõtete juhi kohal vahetab ta välja Evaldas Rėkaise, kes jätkab karjääri väljaspool Noviani gruppi.

Novian gruppi kuulub seitse ettevõtet Balti riikides, Norras, Moldovas ja Rwandas ning neis töötab enam kui 250 spetsialisti.

„Näen Noviani gruppi suure potentsiaaliga IT-tegijana Leedus ja välisturgudel, mistõttu usun, et kogenud meeskonnaga õnnestub edukalt saavutada põhieesmärk – kasvatada seda äri dünaamiliselt muutuval ja väljakutseid pakkuval IT-turul“, ütleb Novian grupi uus juht Tomas Vitkus.

Tema sõnul on grupi üks peamisi ülesandeid tarkvara arendamise äri kasvatamine. Noviani pädevused selles valdkonnas hõlmavad mitmeid digiteerimise projekte, lisaks paistab silma Leedu maksuhaldussüsteemide arendamise kogemus ning töö kosmose-, lennundus- ja kaitsesektoris väljaspool Leedut. Täiendavalt pöörame suurt tähelepanu uuenduste loomisele ja ettevõtete erinevatele sektoritele loodud tarkvarale – alates omavalitsustest ja jäätmekäitlusest kuni lennunduse ja kosmoseni“, ütleb T. Vitkus.

T. Vitkus on oma karjääri jooksul töötanud erinevatel juhtimise ja müügiga seotud ametikohtadel Leedu ja rahvusvahelistes IT ettevõtetes, osalenud aktiivselt assotsiatsiooni Infobalt tegevuses, on olnud selle president ja juhatuse liige.

Novian grupi agregeeritud tulu aastal 2022 ulatus 33 mln euroni ja, võrreldes varasemate aastatega oli kasv 27,9%. Grupi EBITDA ulatus aruandeperioodil 1,5 mln euroni ja vähenes vastavalt 11,8%. Tegevuskasum moodustas 0,5 mln eurot ja võrreldaval perioodil vähenes 39,9%.

Eelmisel aastal teenisid Novian grupi ettevõtted 25 mln eurot ja 76% tuludest moodustasid Leedu tulud -võrrelduna aastaga 2021 kasvas see summa 39,4%. Tulu välisriikidest moodustas 7,9 mln eurot ja kasvas vastavalt 1,4%. Grupp tegutses eelmisel aastal 36 riigis.

Novian gruppi kuuluvad Leedu ettevõtted Novian Technologies, Novian Systems ja Elsis PRO, Eesti ettevõte Novian Eesti, Moldova ettevõte Andmevara SRL, Norra ettevõte Zissor, Rwanda ettevõte Norway Registers Development Rwanda. Noviani grupp kuulub infotehnoloogia äridesse investeerimisega tegelevale ettevõttele INVL Technology.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust