Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Novian on laienenud, hõlmates nii uusi tehnoloogiaid ja valdkondi kui ka geograafilisi piirkondi

Uudised
2022 / 05 / 19
3 MINUT LUGEMIST

2021. aastal ulatus tarkvara- ja IT-taristuteenuste grupi Novian kogutulu 25,8 miljoni euroni ja oli 7,1% suurem kui 2020. aastal. Grupi EBITDA oli 2021. aastal 1,7 miljonit eurot ja vähenes võrreldes 2020. aastaga 3,5%, ärikasum oli 0,81 miljonit eurot ja vähenes vastavalt 18,3%.

„Möödunud aasta oli Noviani grupil nii tegevuse geograafilise laiendamise kui ka pädevuse arendamise aasta – arendati keerulisi projekte, osteti tarkvarateenuste ettevõte Elsis PRO. Keskendusime oma tegevusele Eestis ja Norras ning grupi positsiooni Eestis tugevdab veelgi lähiajal tööd alustav kaasaegne digiteerimiskeskus,“ ütles Noviani direktor Evaldas Rėkus.

Tema sõnul on pandeemia ja sõda Ukrainas toonud kaasa muutused ka IT-turul: andmetöötluse mahu kasvamise, digitaliseerimise ja protsesside automatiseerimise kiirenemise ning tugevnenud vajaduse tagada IT järjepidevus.

„Nende muudatuste taustal oleme sihikindlalt liikunud oma eesmärkide poole – oleme tugevdanud positsiooni ettevõtlussektoris, keskendunud pikaajalistele lepingutele ning viinud ellu tehnoloogiliselt tänapäevaseid projekte,“ ütles ettevõtte juht. Saavutatud tulemusi mõjutasid tema sõnul suurenenud vajadus IT-spetsialistide järele ning palkadega seotud kulud.

2021. aasta tulemused näitavad, et Noviani tulu on jätkuvalt umbes 70% ulatuses laekunud Leedu turult. Seda laiendasid aga Elsis PRO projektid Euroopa Liidu liikmesriikides. Kokku oli grupi ettevõtetel 2021. aastal projekte 34 riigis, 2020. aastal aga 31 riigis üle kogu maailma.

2021. aastal kasvas oluliselt Noviani grupi ärisektorist saadava tulu osa, mis moodustas kogutulust pea poole (2020. aastal 34%). Tulu avalikust sektorist oli pea kolmandik, umbes viiendiku moodustas tulu finantssektorist.

Novian Technologies tugevdab digiteerimisteenuseid

Noviani tehnoloogiavaldkonna ettevõtted teenisid 2021. aastal 17,5 miljonit eurot tulu ehk 7,3% vähem kui eelmisel aastal. Valdkonna ettevõtete tegevuskasum vähenes 8,3% ja moodustas 1 mln eurot. Grupi tehnoloogiavaldkonnas tegutsevad ettevõte Novian Technologies Leedus, Andmevara Services Eestis ja Andmevara SRL Moldovas.

„Töötame sihikindlalt nii Leedus kui ka prioriteetsetel turgudel. Viimastel aastatel oleme Norras esitlenud IT-taristuteenuseid. Lähiajal alustab Eestis tööd nüüdisaegne digiteerimiskeskus,“ ütles ettevõtte Novian Technologies ja Andmevara Services juht Gytis Umantas.

Digiteerimiskeskuse loomisega suurendab Novian veelgi selliste keeruliste ja mahukate digiteerimisprojektide teostamise potentsiaali, mis eeldavad ka digiteeritud materjali edaspidiseks kasutamiseks kohandamist. „Seda võimaldab nii meie loodud tarkvara kui ka kogemus, sest grupi ettevõtted viivad läbi suuremahulisi dokumentide digitaliseerimise projekte Eesti Rahvusarhiivis, Moldova katastriarhiivis ja teistes arhiivides,“ ütles Gytis Umantas.

Noviani tehnoloogiaettevõtted paistsid aastal 2021 silma oluliste projektidega. Lõpetati Vilniuse ülikooli kõrgjõudlusega andmetöötlusklastri (inglise keeles HPC) ja Kõrgõzstani postiteenistuse projektid, Leedu raudtee-ettevõttes viidi läbi kriitilise IT-infrastruktuuri arhitektuuri projekteerimise ning seadmete tarnimis-, paigaldus- ja hooldusprojekt, Leedu pangas aga OpenShift platvormi juurutamis-, hooldus- ja arendusprojekt.

Noviani tehnoloogiavaldkonna ettevõtted on 2021. aastal kõige enam saanud tulu ärisektoris, mis moodustas 48% kogutulust, 26% moodustas tulu avalikust ja 23% finantssektorist. Võrreldes aastaga 2020, kasvas kõige enam – 37% – ärist saadava tulu osa. 2021. aastal said Noviani tehnoloogiaettevõtted 77% tuludest Leedust, 5% Eestist ja sama palju Rwandast. Kokku oli projekte 33 riigis.

Tarkvaraarendusteenuse valdkonna ettevõtted laiendasid pädevust

Noviani tarkvaraarenduse firmad Novian Systems, Elsis PRO ja Andmevara teenisid 2021. aastal 7,4 miljonit eurot tulu, 2020. aastal oli valdkonna tulu 4,5 miljonit eurot. Tarkvaraarenduse ettevõtete tegevuskasum oli 2021. aastal 0,09 miljonit eurot ja võrreldes 2020. aastaga kasvas pea neli korda.

„Liitsime Novianiga tarkvaraarenduse ettevõtte Elsis PRO, laiendasime grupi pädevusi lennunduse, kosmose, transpordi ja energeetika valdkondades, tehnoloogilises mõttes tehisintellekti vallas ning geograafiliselt Euroopa Liidus. Selline teenuste pakett tugevdab Noviani arendusvõimekust ja võimaldab kasvada, luues rakenduslikke infosüsteeme ja pakkudes kiireid protsesside automatiseerimislahendusi, aga ka liites kaasaegseid tehnoloogilisi võimalusi,“ ütles Novian Systemsi tegevjuht ja Elsis PRO juhatuse liige Evaldas Rėkus.

Noviani tarkvaraarenduse ettevõtete tegevuste seas paistsid 2021. aastal silma Euroopa Liidu riikide vahelise käibemaksuteabe vahetamise infosüsteemi moderniseerimine ITIS_EU, Stansefabrikkeni juurutatud kvaliteedikontrolli seire uuendused, loodud Microsoft Power BI aruanded Balti riikide brändiarendusettevõttele Vilandra, Euroopa Liidu struktuuriabi arvutiteabe haldus- ja seiresüsteemi (SFMIS) moderniseerimine, integreeritud õhuruumi transpordi (lendude) analüüsi- ja juhtimissüsteemi (IOETAVS) loomine.

Tarkvaraarenduse valdkonnas töötavad Noviani ettevõtted teenisid 2021. aastal 60% tulust Leedus, 22% tulust Austrias ja 7% Eestis. Suurem osa valdkonnas saadud tulust, ehk 47%, tuli avalikust sektorist, 43% saadi äritegevusest ja 8% finantssektorist. Võrreldes aastaga 2020, muutus kõige enam äri- ja avaliku sektori tuluosa, toona saadi ärist 24% ja avalikust sektorist 60% tuludest.

Zissor digiteeris Skandinaavia väljaandeid

Meedia monitooringu tarkvara ja digiteerimisteenuseid pakkuva Norra ettevõtte Zissor tulu ulatus 2021. aastal 886 000 euroni, mis oli 24% suurem kui aastal 2020. Zissori tegevustulu oli eelmisel aastal 103 000 eurot ja 17% suurem kui aastal 2020.

Nagu ka 2020. aastal, teenis ettevõte enim tulu ehk 35% Ühendkuningriigis (2020. aastal 58%), 21% Rootsis (20%), 11% nii Soomes kui ka Norras ja 8% Leedus.

Zissori 2021. aasta projektide hulgas oli Norra ajalehe Bladet Vesterålen arhiivi digiteerimine, Taani ajalehe Ingeniøren digiteerimine ja Norra ajakirja Agenda 3:16 konverteerimine PDF-vormingust XML-i. Samuti toimus Hordaland Folkebladi ja Norra ajalehe Lister digiteerimine.

Noviani grupp tegutseb kolmes suunas. Tehnoloogiavaldkonnas töötavad Leedu ettevõte Novian Technologies, Eesti ettevõte Andmevara Services OÜ ning Moldova ettevõte Andmevara SRL, tarkvaraarendusteenuste valdkonnas Leedu ettevõtted Novian Systems ja Elsis PRO ning Eesti ettevõte Andmevara AS, meedia monitooringu ja digiteerimise valdkonnas Norra ettevõte Zissor.

Arvestades Noviani grupi 2021. aasta tulemusi, hinnati auditeeritud ettevõtete Novian Technologies, Novian Systems, Elsis PRO ja Zissor tulemusi. Teiste grupi ettevõtete tulemused on auditeerimata. Finantsaruandes hinnatakse ettevõtte Elsis PRO kogu 2021. aasta tulemust. Noviani grupp kuulub infotehnoloogiaäridesse investeerimisega tegelevale ettevõttele INVL Technology.

Presentatsioon: Noviani 2021. aasta tulemused.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust