Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Novian suurendas tuluosa finants- ja ärisektoris

2021 / 04 / 26
4 MINUT LUGEMIST

IT-infrastruktuuriteenuste ja programmeerimisgrupp Novian teenis 2020. aastal 24,1 mln eurot agregeeritud tulu ehk 2,6% enam kui 2019. aastal. Grupi agregeeritud EBITDA ulatus 1,8 mln euroni ja kasvas 2019. aastaga võrreldes 14,9%. Novian grupi puhaskasum moodustas pärast investeeringute ühekordsete ja ebatüüpiliste allahindluste elimineerimist sel perioodil 0,6 mln eurot ja kasvas seega 54,5%.

Arvestades Novian grupi tulemusi, hinnatakse auditeeritud ettevõtete Novian Technologies, Novian Systems ja Zissor 2020. aasta tulemusi.

„Möödunud ajad olid ettevõtetele ja organisatsioonidele suurte väljakutsete aeg, kuna pandeemiapiirangute tõttu muutus digitaliseerimine veelgi aktuaalsemaks alates kaugtööst ja lõpetades „tarkade“ andmete, tehisintellekti ja automatiseerimise võimalustega, et tagada tegevuse jätkusuutlikkus. Selles kontekstis aitame ettevõtetel ja organisatsioonidel luua väärtusi pakutavate integreeritud IT-teenuste abil alates digitaalse transformatsiooni strateegia loomisest kuni juurutamiseni vastavalt organisatsioonide konkreetsetele vajadustele,“ ütles Noviani direktor Evaldas Rėkus.

Grupi tegevuse geograafia eelmisel aastal oluliselt ei muutunud: Novian teostas projekte 31 riigis, 17,2 mln eurot ehk 71% tulust teeniti Leedus, võrreldes aastaga 2019 kasvas see 2,9 miljonit eurot. 2020. aastal saadi 8% grupi tuludest projektidest Eestis, 4% Ühendkuningriigis, 3% Norras, Rwandas ja Burundis.

Hinnates valdkondade kaupa, saadi aastal 2020 avalikust sektorist 29% tulu, 34% ärisektorist, 22% rahanduse ja 12% akadeemilisest sektorist. Viimasel kolmel aastal kasvas 41 protsendilt 56% Novian grupi tuluosa finants- ja ärisektoris, avaliku sektori osakaal kahanes vastavalt 53% 29 protsendile ja akadeemilise sektori tuluosa kasvas kolmelt protsendilt 12%. Ettevõtte juhi sõnul muutub IT-valdkonna laienemisel eriti oluliseks Noviani ettevõtete kompetents ühendada vanemaid digitehnoloogiaid uutega.

E. Rėkuse väitel tingis muutuse tulude struktuuris Noviani ettevõtete suurenev tähelepanu ärivajadustele ja spetsialiseerumisele, mis toimus digitransformatsiooni käigus eelkõige finants-, jaekaubandus- ja avalike teenuste sektorites, kus suurandmete ja tehisintellekti võimaluste kohaldamine on eriti aktuaalne. Viimastel aastatel on Novian keskendunud suure jõudlusega andmetöötlus- ja digiteerimisprojektidele.

„Meil on erakordne potentsiaal tegeleda regioonis keeruliste suuremahuliste digiteerimisprojektidega, mille käigus digiteeritud materjali saab kasutada ka edaspidi – seda võimaldab nii meie loodud tarkvara kui ka kogemus, näiteks Andmevara Services ja Andmevara SRL on juurutanud suuremahulisi dokumentide digiteerimise projekte Eesti Riigiarhiivis jaMoldova katastri ning teistes arhiivides. 2020. aastal tõsteti Zissori ja Andmevara Servicesi digitiseeritud Norra ajakirjade materjal kohe internetti, loodud metaandmed aga võimaldavad neid kasutada ka edaspidi.

Näeme selles vallas suuri perspektiive, kuna kvaliteetne ja kiire suurte andmekoguste digiteerimine on aktuaalne nii akadeemilises kui ka avalikus, trüki- ja arhiivisektoris,“ ütles Noviani juht.

Novian Technologiesi projektid

Tuginedes auditeeritud andmetele, teenis peamine tehnoloogiavaldkonna ettevõte Novian Technologies (kuni 2020. aasta lõpuni BAIP) 2020. aastal 18,2 mln eurot tulu ehk 6,7% enam kui aastal 2019. Puhaskasum moodustas sel perioodil 0,8 mln eurot ja kasvas seega 67,5%. Tehnoloogiavaldkonnas tegutsevad ka ettevõte Andmevara Services OÜ (Eesti) ja Andmevara SRL (Moldova).

Valdkonna ettevõtted said aastal 2020 kõige enam tulu ärisektorist – 37% (2019. a. 36%), 25% (20%) tulu saadi finantssektorist, 21% (39%) avalikust sektorist, 14% (3%) akadeemilisest sektorist. Noviani tehnoloogiavaldkonna ettevõtted omasid aastal 2020 projekte 30 riigis.

2020. aastal paistis selle valdkonna projektide seas silma Vilniuse ülikoolile rahvusvahelist konkurentsieelist pakkuv kõrgjõudlusega andmetöötluse klastri moderniseerimine ning kõrgjõudlusega andmetöötluse seadmete paigaldamine enam kui 10-s Aafrika riigis, kus igal aastal sureb looduskatastroofide tõttu tuhandeid inimesi ja tekib miljoneid kahjusid ning seetõttu on nende kasutamine kliimamuutuste tagajärgede modelleerimiseks eriti oluline.

„Olulised olid ka Leedu riikliku pilveteenuse (GovCloud) IT-infrastruktuuride loomise, pankade iseteenindussüsteemide ehk infoterminalide teenuste Balti riikides arendamise projektid, töötasime ka paljude teiste reaalset väärtust ja tuge loonud projektidega,“ ütles tehnoloogiavaldkonna juht ja Novian Technologiesi peadirektor Gytis Umantas.

Tema sõnul on oluline ka see, et ülemaailmse pandeemia tõttu muutunud logistika- ja teenuste eksportimise vallas õnnestus Novian Technologiesil kiiresti ümber orienteeruda ja täita edukalt kohustusi klientide ees. „Logistika meisterlikkus kasvas eksperttasemele, teenuste osutamise mudel, mil kaugetes riikides kaasati kohalikke partnereid, õigustas end ja seda kohaldatakse ka edaspidi,“ ütles juht.

Novian Technologiesi eksperdid on loonud ka IT-süsteemide migratsiooni metodoloogia MigrITIS; selle abil viiakse nüüd läbi kõiki Oracle ja teiste IT-süsteemide migratsiooniprojekte.

Novian Systems laiendas programmeerimisteenuste spektrit

Noviani programmeerimisvaldkonna peamine ettevõte Novian Systems (kuni 2020. aasta lõpuni Algoritmų sistemos) teenis 2020. aastal 2,8 mln auditeeritud eurot tulu ehk 2,4% enam kui aastal 2019. Tema puhaskasum moodustas sel perioodil 0,3 mln eurot ja kasvas seega 57,4% (puhaskasumit hinnatakse pärast ettevõtte tütarettevõtetesse tehtud investeeringute ühekordsete ja ebatüüpiliste allahindluste, samuti ühendatud Acena tulude ja tegevustulemite elimineerimist).

Aastal 2020 pöörati suurt tähelepanu programmeerimisvaldkonnale. Novian Systems integreeris Eesti ettevõtte Andmevara AS, mille ta omandas aastal 2019 ettevõttelt INVL Technology, aasta lõpus ühendas ärianalüütika ja -protsesside automatiseerimislahenduste ettevõtte Acena ning osutab nüüd laiemat programmeerimisteenuste spektrit. Praegu tegutsevad selles vallas Novian Systems ja Eestis asutatud Andmevara AS.

Programmeerimisvaldkonnas töötavad ettevõtted (sealhulgas ka Acena) tegelesid viimasel kahel aastal projektidega 8 riigis, kontsentreerides suurema osa tegevusest Leetu. Leedus teeniti 80% tulust, Eestis 18%. Eelmisel aastal moodustas 60% tulust avalikus sektoris teenitu (aastal 2019 64%), pea neljandik teeniti ärisektoris (aastal 2019 22%).

„Ettevõtetele ja organisatsioonidele aktuaalne programmeerimisteenuste spekter on viimasel ajal laienenud ning me oleme valmis pakkuma ka äri optimeerimise ja suurema ulatusega andmeanalüütika, robootika- ja tehisintellekti lahendusi, lisaks jätkame orienteeritust infosüsteemide erinevate valdkondade vajaduste loomisele,“ ütles programmeerimisvaldkonna juht ja Novian Systemsi peadirektor Elena Vengrienė.

Teostatud projektide hulgas paistis silma Riikliku Maksuinspektsiooni nutikontrolliprotsesside juhtimise allsüsteemi arendamine ja juurutamine, leedu keeles juhitavate teenuste projekt, mis võimaldab suurendada e-toodete ja e-teenuste kättesaadavust leedu keeles.

Lisaks viib Novian Systems, kaasanud sellised IT-tehnoloogiad nagu mikroteenindused, pilveteenused ja andmeanalüütika ning moderniseerinud integreeritud statistilise infosüsteemi loendusandmete alamsüsteemi ja loonud tarkvara, 2021. aastal läbi rahva- ja eluruumide loendust, kasutades selleks 19 riikliku põhiregistri ja infosüsteemi andmeid. Selleks kaasatakse senise 6000 rahvaloendusega seotud töötaja asemel vaid 5 spetsialisti.

Zissor digitiseeris väljaanded koostöös ettevõttega Andmevara Services

Meedia monitooringu tarkvara ja digiteerimisteenuseid pakkuv Norra ettevõte Zissor teenis eelmisel aastal 711 tuhat eurot auditeeritud tulu (0,4% rohkem kui 2019. aastal), tema netotulu oli 68 tuhat eurot ja kahekordistus võrreldes aastaga 2019. Ettevõte teenis enim tulu Ühendkuningriigis – 58%, viiendiku Rootsis, viis ellu projekte Norras, Saksamaal, Kreekas ja mujal.

Zissori projektide seas oli Norra ajakirjade Motor ja Sykepleien automaatne digiteerimine, milleks kasutati Zissori sisusüsteemi, digiteerimise viis aga läbi Andmevara Services. Zissori meedia seireseadmeid hakkas kasutama ka USA ettevõte Magnolia Clipping & Broadcast Monitoring, samuti viidi ellu teisi projekte.

Novian grupi ettevõtetes töötab Balti riikides, Norras ja Moldovas umbes 170 spetsialisti. Novian grupp kuulub infotehnoloogiaärisse investeerivale ettevõttele INVL Technology.

Esitlus: Noviani ettevõtete grupi tulemused 2020. aasta lõpus (inglise keeles).

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust