Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Novian Technologies tugevdab oma positsiooni Rwandas

Uudised
2023 / 04 / 19
2 MINUT LUGEMIST

Infotehnoloogiateenuste kontserni Novian tehnoloogiaettevõtete hulka lisandus ettevõtte Aafrikas. Selle aasta 18. aprillil allkirjastati aktsiate ostu-müügileping, millega omandas ettevõte Novian Technologies rahvusvaheliselt infotehnoloogia ja konsultatsiooniteenuste kontsernilt NRD Companies Rwandas tegutseva ettevõtte Norway Registers Development Rwanda Ltd. (NRD Rwanda). Tehingu väärtust ei avalikustata.

Pärast tehingu jõustumist hakkavad Noviani grupi ettevõtete esindused tegutsema lisaks Balti riikidele, Norrale ja Moldovale ka Rwandas. Novian ja NRD Companies kuuluvad infotehnoloogiaärisse investeerimise ettevõttele INVL Technology.

„Oleme Aafrika riikides töötanud üle kümne aasta, seega võimaldab see tehing meil oma positsiooni selles piirkonnas veelgi tugevdada. Näeme Rwandas ja teistes Aafrika riikides suurt digitaliseerimispotentsiaali, mille realiseerimisele saame kaasa aidata nii suurandmete kõrgjõudlusega andmetöötluslahenduste pakkumisega kui ka kogemustega GovTechi, rahanduse või kliimamuutuste vallas,“ sõnab Gytis Umantas, Novian Technologiese peadirektor.

Tema sõnul pööravad Aafrika riigid Maailmapanga programmide kaudu palju tähelepanu digitaliseerimisele. „See samm võimaldab Novian Technologiesel tugevdada oma esindatust mitte ainult Rwandas, vaid ka Burundis ning teistes Kesk- ja Ida-Aafrika riikides. See on meie jaoks äärmiselt oluline, sest kogutud teadmiste jagamine kiiresti kasvavates ja digitaliseeruvates piirkondades on osa Novian Technologiese identiteedist,“ ütles Gytis Umantas.

„Alates NRD Rwanda asutamisest 2016. aastal oleme pakkunud piirkonnale tipptasemel tehnoloogialahendusi. Oleme uhked Rwandas ellu viidud valitsuse strateegiliste projektide üle, sealhulgas digitaalsete äriregistrisüsteemide juurutamine riigi arendusnõukogu (Rwanda Development Board) jaoks, hüpoteegi registreerimisega seotud konsultatsiooniprojektid ja paljud teised,“ ütleb NRD Companies kontserni direktor Mindaugas Glodas.

Tema sõnul tehti NRD Rwanda müügiotsus kooskõlas kontserni äristrateegiaga. „Keskendume ka edaspidi Aafrika regioonis töötamisele, kuid uue ärimudeli raames, mis võimaldab pakkuda klientidele veelgi rohkem lisandväärtust,“ ütles kontserni NRD Companies juht. Aafrikas tegutseb NRD Companies aktiivselt Ghanas, Keenias, Lesothos, Libeerias, Malawis, Mosambiigis, Tansaanias, Ugandas, Sansibaris, Zimbabwes ja teistes riikides.

Rwanda pealinnas Kigalis asuvat NRD Rwandat juhib jätkuvalt kogenud IT-juht Ephrem Bizimana, kes on sellel ametikohal olnud alates ettevõtte loomisest. Novian Technologies on seni teinud aktiivselt koostööd Rwanda riigipanga ja Rwanda maksuametiga. Ettevõte moderniseeris Burundi keskpanga IT-taristut, viis läbi Ida-Aafrika Ühenduse standardibüroode infovahetusplatvormi IT-taristuga seotud projekte, osales regioonis Maailmapanga, TradeMark Africa ja teiste organisatsioonide rahastatud projektides.

Novian Technologies tegutseb Aafrikas aktiivselt ka kliimaseire ja -muutustega seotud lahendusi pakkudes. Ettevõte on Lääne-Aafrikas juurutanud kõrgjõudlusega andmetöötluse (HPC) lahendused Kliimamuutuste ja Kohandatud Maakasutuse Teadusteenuste Keskuses (West African Science Service Center on Climate Change and Adapted Land Use, WASCAL) ning ka enam kui kümnes Aafrika riigis koostöös Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (Southern African Development Community, SADC) Kliimateenuste Keskusega.

Novianist

Programmeerimis- ja IT-taristuteenuste kontserni Novian kuuluv Novian Technologies keskendub kõrgjõudlusega andmetöötluse kogumitele, avatud lähtekoodiga pilvetehnoloogiatele, dokumentide digiteerimisele ja andmete arhiveerimisele ning kõrget kvalifikatsiooni nõudvatele IT-hooldus- ja tugiteenustele. Novian Technologiese pädevuste hulka kuuluvad IT-taristu loomine, hooldus ja kohandamine uute vajadustega ning kriitilise tähtsusega IT-taristu hooldusteenused.

Noviani ettevõtete tegevusalad ulatuvad organisatsiooni IT sujuva igapäevase toimimise tagamisest kuni tarkvaraarenduseni nii kohaliku omavalitsuse kui ka riigi tasemel ning valdkonnaspetsiifiliste infosüsteemide arendamisest kuni digitaliseerimise ja tehisintellekti lahendusteni. Noviani ettevõtted viivad ellu projekte ettevõtluse, e-ametiasutuste, e-tervishoiu, maksudega seotud ja muudes valdkondades. Üksikasjalikum teave: www.novian.ee.

Kontsernist NRD Companies

NRD Companies on rahvusvaheline infotehnoloogia- ja konsultatsiooniettevõtete grupp, mis on spetsialiseerunud avaliku sektori ja digitaalse infrastruktuuri lahenduste arendamisele. Kontsern ühendab ettevõtteid, kes pööravad erilist tähelepanu finants- ja valitsustehnoloogia lahenduste arendamisele ning praktikapõhisele nõustamisele, püüdes seeläbi aidata riikidel üle maailma ellu viia ÜRO säästva arengu eesmärke. INVL Technology gruppi kuuluv NRD Companies on tunnustatud turuliider ja tegutseb kõigil viiel kontinendil. Kontserni ettevõtted viivad edukalt ellu elektrooniliste teenuste osutamise ja maksuhaldusplatvormi projekte, riiklike postiteenuste digitaliseerimist ja muid digilahendusi.

Kontsern NRD Companies koosneb järgmistest tütarettevõtetest: ETRONIKA, Norway Registers Development AS, NRD Systems, NRD Bangladesh ja Infobank Uganda. Lisainfo: www.nrdcompanies.com.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust