Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Novian viib ellu ambitsioonikaid tehnoloogiaprojekte

2021 / 09 / 13
4 MINUT LUGEMIST

IT infrastruktuuri teenuste ja programmeerimisgrupi Novian ettevõtete agregeeritud tulu oli selle aasta esimesel poolaastal 9,9 mln eurot, mis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vähenes 6,3%. Grupi agregeeritud EBITDA ulatus 0,6 mln euroni ja vähenes vastavalt 21%. Novian grupi tegevuskasum oli sel perioodil 0,32 mln eurot ja vähenes 23,5%, võrreldes 2020. aasta esimese poolaastaga, kui see oli 0,41 mln eurot.

„Käesolev aasta on olnud Noviani jaoks eriline tehnoloogiate ja programmeerimise vallas ambitsioonikate projektide tõttu alates hüperkonvergeeritud IT-taristu platvormi paigaldamisest ja hooldamisest Leedu Raudtee peamises tehnoloogiaüksuses kuni kaasaegse riigihangete infosüsteemi Saulė loomiseni. Hindame selliseid kompleksseid ja kasvamist soodustavaid väljakutseid – keeruliste projektide juurutamine, kaasates modernseid ja tõhusaid lahendusi, on Noviani leivanumber,“ ütleb Noviani direktor Evaldas Rėkus.

Tema väitel mõjutasid esimese poolaasta tulemusi turu vajaduste ebaühtlus ja USA dollari väärtuse kõikumine, nüüdseks on grupi ettevõtetel taastunud tavaline rütm. „Finantstulemust mõjutas ka töö pikaajaliste hallatavate teenuste (inglise k Managed services) lepingute osakaalu suurendamiseks, mis annab klientidele stabiilsuse ja selguse IT-teenuste kulude osas mitmeks aastaks ette.Kuigi praeguses etapis tähendab selliste teenuste esitlemine meile suuremaid investeeringuid ja osade tulude ümbertõstmist tulevastesse perioodidesse, siis hiljem tagavad sellised mitmeaastased lepingud sissetulekute stabiilsuse,“ ütles E. Rėkus. Võrreldes aastaga 2019, kasvas esimese poolaasta tulude äriosa 33 protsendilt 44 protsendini, finantssektoris 17 protsendilt 23 protsendini, tuluosa avalikust sektorist aga vähenes 44 protsendilt 28 protsendini.

„Aasta alguses jätkasime kontserni tegevusvaldkondade viimistlemist, keskendudes integreeritud teenustele ning pöörasime palju tähelepanu ühinenud ettevõtete Novian Systemsi ja Acena ühistegevusele,“ütles tegevjuht. Tema sõnul pakub Novian grupp, võttes arvesse turu digitaliseerimisega seotud vajadusi, aktuaalseid programmeerimis-, ärianalüütika- ja protsesside automatiseerimise lahendusi, juhitavaid kriitilise infrastruktuuri teenuseid ning viib ellu erineva ulatusega digiteerimisprojekte.

Novianil on erilised võimalused teostada piirkonnas suuremahulisi digiteerimise projekte ja kohaldada digiteeritud materjali edaspidiseks kasutamiseks. Praegusel ajal viib Novian Technologies koos teiste Novian grupi ettevõtetega Andmevara Services OÜ ja Zissor ellu dokumentide digiteerimise ja vastavatesse süsteemidesse tõstmise projekte Leedus, Eestis ja Moldovas. Tänavu esimesel poolaastal tegutses ettevõte 30 riigis üle kogu maailma, välismaalt saadud tuluosa oli eelmisel poolaastal 30%.

Novian Technologies lõpetas olulised projektid Leedus ja Kõrõzstanis

Noviani tehnoloogiavaldkonna peamine ettevõte Novian Technologies teenis 2021. aasta esimesel poolaastal 7,2 mln eurot tulu ehk 8,5% vähem kui möödunud aasta eelmisel perioodil. Ettevõtte tegevustulu ei muutunud ja oli 0,48 mln eurot. Grupi tehnoloogiavaldkonnas tegutsevad ka ettevõte Andmevara Services OÜ (Eesti) ja Andmevara SRL (Moldova).

„Käesoleva aasta esimene poolaasta paistab silma suurte lõpule jõudvate projektide ja uute projektide poolest. Näiteks uuendame ja hakkame hooldama Leedu raudtee-ettevõtte Lietuvos geležinkeliai eriti kriitilist, hüperkonvergeeritud IT-infrastruktuuri. Lisaks näeme, et turul kasvab kiiresti digitaalsete teenuste vajadus, paljudele organisatsioonidele on oluline pikendada arvutitega seotud seadmete eluiga. Sõlmime olulisi rahvusvahelisi suhteid. Taastasime reisid ja tööd klientide juures Aafrikas ja teistes välisriikides – tegevusprotsessid on jõudmas tagasi sinna, kus nad olid pandeemiaeelsel ajal,“ ütles Novian Technologiesi peadirektor Gytis Umantas.

Selle aasta olulisemate projektide hulgas on Vilniuse ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonnas valminud kõrgjõudlusega arvutustehnika kogum, lõpetatud on Riikliku pilveteenuse juurutusprojekti esimene osa ja Kõrgõzstani postisüsteemi kaasajastamine. Koos Andmevara Services OÜ ja Zissoriga teostatakse dokumentide digiteerimist ettevõtetes AB Vilniaus šilumos tinklai ja Vilniuse vandenys. Teostatakse ka Eesti Riigiarhiivi ja Moldova katastriarhiivi digiteerimise töid, mille kogumaht on mitukümmend miljonit lehekülge.

Noviani tehnoloogiavaldkonna ettevõtted on sel aastal kõige enam saanud tulu ärisektoris – see moodustas 50% ja alates aastast 2019 kasvas 36%. Vastavatel perioodidel kasvas 20 protsendilt 25 protsendini tuluosa finants- ja ärisektoris, tulude osakaal avalikus sektoris kahanes vastavalt 39%-lt 21%-le.

69% valdkonna tulust on sel aastal saadud Leedus, 2020. aasta esimesel poolaastal moodustas see 70% tuludest. Projekte viiakse läbi 32 riigis üle kogu maailma. Tehnoloogiavaldkonna ettevõtted on suurt tähelepanu pööranud oluliste IT-infrastruktuuride, pilveteenuste, modernsete digitaalsete töökohtade ja teiste tehnoloogiliste lahenduste arendamisele.

Novian Systems hakkab moderniseerima riigihangete infosüsteemi

Noviani programmeerimise valdkonna põhiettevõte Novian Systems sai esimesel poolaastal 1,58 mln eurot tulu ehk 3,6% vähem kui vastavalt perioodil eelmisel aastal. Selle perioodi ärikahjum ulatus 70 tuhande euroni ja kasvas vastavalt 19 tuhat eurot (pärast Novian Systemsi ja Acena ühinemist 2020. aasta lõpus mõõdetakse nende koondtulemusi).Novian grupi programmeerimise valdkonnas tegutseb Eestis asutatud ettevõte Andmevara AS.

„Meil on suur rõõm panustada sellistesse Leedu jaoks olulistesse projektidesse nagu riigihangete infosüsteemi Saulė arendus. Kasutame selleks uusimaid lahendusi. Samuti näeme kasvavat vajadust uusimatel tehnoloogiatel põhinevate kiirlahenduste järele,” ütles Novian Systemsi äriarendusdirektor Paulius Vaitkevičius. Tema sõnul pakuvad valdkonna ettevõtted ka andmeanalüütika, robootika ja tehisintellektiga seotud lahendusi.

Programmeerimisvallas töötavad Noviani ettevõtted on sel aastal tegelenud projektidega 8 riigis. 76% valdkonna tulust on sel aastal saadud Leedust, eelmisel aastal moodustas see 72% tuludest. Suurem osa valdkonna tuludest oli sel aastal avalikust sektorist – aastaga 2019 võrreldes vähenes see 64 protsendilt 56%-le. Tuluosa äritegevusest jäi sarnaseks ehk 24%, 4%-lt 16%-le kasvas finantssektori äriosa, 6%-lt 2%-le vähenes akadeemilise sektori tuluosa.

Selle perioodi projektide seas paistisid silma Maksumaksjate elektrooniline koolitus-, konsulteerimis- ja teavitusteenuste süsteemi (ESKIS) arendus, automatiseerimislahendused – UAB Visagino būstas loodav kommunaaljäätmete kogumise lahendus, põllumajanduse kooperatiivi Pienas LT piimakogumise saatekirjade protsessi digitaliseerimine ja automatiseerimine.

Zissor jätkas väljaannete digiteerimist

Meedia monitooringu tarkvara ja digiteerimisteenuseid pakkuv Norra ettevõte Zissor teenis käesoleva aasta esimeses poolaastas 484 tuhat eurot tulu (65,2% rohkem kui 2020. aasta esimesel poolaastal), tema tegevuskasum oli 102 tuhat eurot ja suurenes 7,8 korda. Ettevõte teenis enim tulu Ühendkuningriigis – 44%, 18% teenis Rootsis, 13% – Norras, lisaks oli tal projekte ka Saksamaal ja mujal.

Zissori projektide seas on Norra ajalehe Vesterålen arhiivi digiteerimine – selle käigus digiteeris Zissor kogu ajalehe arhiivi – 200 000 lehekülge aastast 1921-2010. Lisaks tehti koostööd ka Visiolinkiga ning digiteeriti Saksamaa ajalehed – projekti ajal konverteeriti PDF formaat ajakirjadeks ja fotodeks, genereeriti XML koodid. Lisaks digiteerib Zissor ka Taani ajalehte Ingeniøren.

Novian grupi ettevõtted tegutsevad Balti riikides, Norras ja Moldovas. Novian grupp kuulub infotehnoloogiaäridesse investeerimisega tegelevale ettevõttele INVL Technology.

Novian grupi 2021. aasta 1. poolaasta tulemuste esitlus (inglise keeles).

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust