Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Riigikogu XII koosseisu valimistega seoses teostatud arendustööd

2011 / 02 / 08
< 1 MINUT LUGEMIST

Peatselt leiavad aset Riigikogu XII koosseisu valimised, mille käigus on täita oluline roll ühtlasi AS-il Andmevara.

Ettevõtte poolt on teostatud Riigikogu 2011. aasta valimistega seonduvad ettevalmistavad ja arendustööd.

AS Andmevara on moodustanud välismaal elavate valijakaartide saajate nimekirjad ja valijakaartide andmed. Välisriigis on õigus hääletada igal alaliselt või ajutiselt välisriigis viibival Eesti Vabariigi kodanikul, kes on valimiste päevaks saanud 18-aastaseks. Riigikogu XII koosseisu valimiste puhul lähetati valijakaarte 86 erinevasse riiki – alalisi üle 32 000, ajutisi ligi 15 000.

Käesoleval hetkel toimub Eesti põhielukohaga valijakaardi väljastamine trükikojale. Teostamisel on eeltööd Vabariigi Valimiskomisjoni valimiste infosüsteemi jaoks lähteandmete esitamiseks. Eesootavad valijanimekirjade trükikojale väljastamist puudutavad tööd.

Riigikogu XII koosseis valitakse 6. märtsil 2011. a.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust