Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Tööde hinnang Burundis – kriitilise IT infrastruktuuri hooldamisteenuste leping

2016 / 10 / 17
< 1 MINUT LUGEMIST

BAIP ja Burundi keskpanga koostööd on täiendatud uue, kriitilise IT-infrastruktuuri hooldamisteenuse lepinguga. Koos sellega hakkas kehtima ka teine, nelja-aastase kestusega, tehniliste seadmete garantiijärgse hooldamise leping. Kuni 2019. aastani plaanitakse osutada teenuseid 400 000 USA dollari väärtuses.

BAIP juurutas aastatel 2014–2015 koos ühistegevuse partneritega Norway Registers Development AS ja Norway Registers Development East Africa Ltd. Burundi keskpanga kriitilise IT-infrastruktuuri uuendamise projekti. Selle käigus projekteeriti ja juurutati vajalikud lahendused rahvusliku makse- ja arveldussüsteemi toimimiseks.
„Projekti juurutamise ajal ning hiljem, esimeste garantii- ja tehniliste seadmete hoolduse aastatel suutsime tõestada, et BAIP loodud väärtus on palju suurema mahuga kui ainult tehniliste tööde tegemine. Selle tulemus oli kogu panga IT-infrastruktuuri hooldusteenuste leping,” ütles BAIP peadirektor Gytis Umantas.

Praeguste kokkulepete alusel hoolitseb BAIP kuni aastani 2019 tehniliste seadmete garantiijärgse remondi eest, samuti tagab kogu kriitilise infrastruktuuri, kaasa arvatud andmebaasid, hooldamise panga püstitatud teenuste taseme nõuete kohaselt. Hooldust osutatakse BAIP CIMF-i metoodika alusel, mis on juba saanud kliendi positiivse hinnangu.

„CIMF on BAIP kriitilise IT-infrastruktuuri hooldamise, arendamise ja teovõime taastamiseks ette näinud metoodika, mis on loodud parimatele meetoditele, tuginedes ITIL v3-le ning järgides ISO kvaliteedijuhtimissüsteemi nõudeid. See reglementeerib peamisi teenuste osutamise toiminguid, kasutatavaid tehnoloogilisi vahendeid, soovitusi ja aruannete esitamist ning teisi, parema kvaliteediga teenuste osutamiseks vajalikke nõudeid,” selgitab Gytis Umantas. „CIMF-i metoodikat kohaldame juba kaheksandat aastat. Rõõm on näha, et selle kasu hinnatakse peale Euroopa ka Aafrikas.”

BAIP on juurutanud kriitilise IT-infrastruktuuri projekte ka teistes Aafrika riikides. 2014. aastal uuendati Zimbabwe keskpanga infrastruktuuri, aga praegu lõpetatakse Rwanda Rahvuspangas suure tähtsusega võrkude uuendamise ja avariijärgsete taastamislahenduste juurutamise projekte.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust