Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Elanike tulude deklareerimine Leedus- vaid mõne minutiga

Leedu
Avalik haldusTeenused elanikeleFinantsidMaksuhaldus

Põhimaksude haldamise eest kannab Leedus hoolt Riiklik Maksuinspektsioon (VMI). Maksude tõhusama haldamise eesmärgil on ta usaldanud ettevõttele Novian Systems tervikliku üksikisiku tulumaksuinfosüsteemi arendamise.

Pärast vajalike parenduste tegemist, saab VMI tagada üksikisiku tulumaksuga seotud andmete lihtsama ja mugavama kogumise ja töötlemise. Koos teiste ettevõtetega uuendatud infosüsteem muudab ka iga-aastase tuludeklaratsioonide esitamise veebis lihtsamaks, selleks kulub vaid paar minutit.

Olukord 

Kuni üksikisiku tulumaksu infosüsteemi (GYPAS) arendamistööde valmimiseni oli nii mõnelegi maksumaksjale igakevadine üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamise nõue suureks väljakutseks.

Mõne elaniku jaoks oli protsess liiga keeruline, mistõttu viimased võtsid igal aastal ette tee Leedu Riikliku Maksuinspektsiooni (VMI) territoriaalsetesse osakondadesse, et saada abi tuludeklaratsiooni täitmisel.

Probleem

Infosüsteemis GYPAS ei olnud juurutatud funktsioonid ja elemendid, mis võimaldaksid automatiseerida üksikisiku tulumaksu arvutamiseks vajalike andmete kogumist, töötlemist ja esitamist.

Seega pidid maksumaksjad ise täitma tuludeklaratsiooni vormid. Tarnija valiti selle lahenduse loomiseks välja riigihanke korras, mille võitis Novian Systems.

Lahendus

Ettevõte Novian Systems on uuendanud VMI infosüsteemi GYPAS, täiendades ja laiendades selle funktsionaalsust, mis on seotud mitmete funktsiooniga: üksikisiku tulude deklareerimisega, maksmise ja tagastamise kontrolliga, teenustega maksumaksjale, infoanalüüsiga, äritunnistuste väljastamisega ja füüsilisest isikust ettevõtja registreerimisega.

Esialgsed üksikisiku tuludeklaratsioonid genereeritakse tööandjate, pankade, kindlustusseltside ja teiste juriidiliste isikute andmete kogumise automatiseerimise teel.

GYPAS-i uuendamine koos elektroonilise deklareerimise süsteemi (EDS) arendamisega on võimaldanud sisuliselt uuendada e-deklareerimisprotsessi. EDS-i arendustööd viis läbi NRD Systems, kasutajakogemuse (UX) (inglise keeles User Experience, UX) ja disaini tööd – ühislepingu alusel tegutsenud NFQ Technologies.

Tulemus

GYPAS-i uuenduste ning EDS-i arendus- ja muude tööde kasutuselevõtuga saavad maksumaksjad esitada iga-aastase tuludeklaratsiooni ilma et peaks selleks kulutama palju aega – selle saab nüüd ära teha paari minutiga.

Pärast vajalike parenduste tegemist, saab VMI tagada üksikisiku tulumaksuga seotud andmete lihtsama ja mugavama kogumise ja töötlemise. Uus süsteem suurendas VMI efektiivsust ja täpsust.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust