Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Andmevara Services muutub Novian Eestiks, seades kursi integreeritud IT-teenustele ja digiteerimisele

Uudised
2022 / 06 / 08
2 MINUT LUGEMIST

Alates 7. juunist muutus Eesti IT-ettevõtte Andmevara Services OÜ nimi Novian Eestiks. Tarkvaraarenduse ja IT-teenustega tegeleva rahvusvahelise Novian grupi all tegutsev ettevõte pakub jätkuvalt IT-infrastruktuuri ja digiteerimisteenuseid ning esindab lisaks grupi teisi IT-teenuseid ja lahendusi. Seejuures on loodud veebileht novian.ee, mis tutvustab lähemalt grupi teenuseid.

“Tegemist on olulise sammuga, mis aitab Novian grupil Eestis kanda kinnitada. Eriti just praegusel muutusi täis ajal soovime pakkuda ettevõtetele lisaväärtust, mis seisneb moodsate IT-teenuste ja lahenduste kasutamises ning IT-infrastruktuuri rakendamises, tarkvaraarenduses ja digitaliseerimises,” ütles Novian grupi tegevjuht Evaldas Rėkus.

Tema sõnul pole Novian grupi tugevuseks pelgalt teenuste valik ja nende integreerimine, vaid kogemus uute ja tavapäraste tehnoloogiate põimimisel.

“Andmehaldusest on saamas üha olulisem valdkond, kus Novian grupil on Eestis tänaseks märkimisväärne kogemus,” ütles tegevjuht. Ta usub, et äritegevuse digitaliseerimise kasvuga muutub dokumentide digiteerimine ning metaandmete haldamine ja analüüsimine ülioluliseks. Võtmeroll selles saab tema hinnangul olema tehisintellektil.

Novian Eesti OÜ tegevjuht Gytis Umantas kinnitas, et ka uue nime all jätkab ettevõte oma põhitegevusega, mille fookus on tehnoloogial, IT-infrastruktuuril, digiteerimisel ning järjepideval haldus- ja hooldusteenuste pakkumisel.

“Novianil on siin piirkonnas väga hea potentsiaal viia ellu keerulisi ja suuremahulisi digiteerimisprojekte, kohandades digiteeritud materjali ka hilisemaks kasutuseks. See on võimalik tänu ettevõttes arendatud tarkvarale ja saadud kogemustele – grupi ettevõtted viivad läbi mahukaid digiteerimisprojekte näiteks Eesti Rahvusarhiivile, Moldova Katastriarhiivile ja mitmetele teistele,” märkis Umantas.

Ta ütles, et grupp ja ettevõte näevad andmete digiteerimises suurt potentsiaali, kuna kvaliteetne ja kiire suuremahuliste andmete töötlemine on oluline nii akadeemilises ringkonnas, avalikus sektoris, kirjastustes kui ka arhiivisektoris.

Andmevara Services OÜ, millest nüüdseks on saanud Novian Eesti OÜ, tekkis 1997. aastal loodud ettevõttest Andmevara. Ettevõtte juured ulatuvad 1970. aastasse, kui tööd alustas ettevõtte eelkäija ja Eesti riiklik organisatsioon Riigiarvutuskeskus. Andmevara liitus 2016. aastal INVL Technology grupiga, kuhu kuulub ka Novian.

Novian Eesti OÜ kuulub Noviani gruppi, mille alla kuuluvad mitmed tarkvarateenuste, tehnoloogia ja digiteerimisega tegelevad ettevõtted nii Baltimaades kui ka Norras ja Moldovas. Grupi ettevõtted pakuvad nendes IT-valdkondades ka integreeritud lahendusi ja teenuseid. Vahemikus 2016–2021 tegutsesid Noviani ettevõtted 50 riigis üle maailma, sh Euroopas, Aafrikas, Aasias ja Ameerikas.

Novian grupi presentatsioon

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust