Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Edasiviivad
tehnoloogiad

Noviani grupp sai alguse enam kui 30 aastat tagasi. Aastatel 2018–2022 teostasime erinevaid projekte ligi 50 riigis, nii Euroopas, Ameerikas, Aafrikas kui ka Aasias.

Kuna ettevõtete ja organisatsioonide IT-vajadused kasvavad, oleme ühendanud IT-infrastruktuuri oskused tarkvaraarenduse teadmistega.

Delta

Kõik tööks vajalikud dokumendid lihtsalt hallatavad ja hoitud turvalises keskkonnas.

Mugavad töövood, sõbralik kasutajaliides ja kontrollitud juurdepääs.

X-tee turvaserver

Ligipääs Eesti X-tee keskkonnale, ilma et peaksite soetama turvaserverit või tegelema selle seadistamise ja haldamisega.

Abistame liitumiseks vajaliku info ja sertifikaatide hankimisel ja paigaldamisel ning RIA-ga suhtlemisel.

Kriitilise IT-infrastruktuuri
haldus

Olles Euroopa ja Kesk-Aafrika juhtiv IT-infrastruktuuri looja, arendaja ja haldaja, tagame oma klientidele turvalise, tõhusa ja võimeka IT-infrastruktuuri halduse.

Jagades oma kogemusi, pädevusi ja partnerlust, loome teile ja teie ettevõttele lisaväärtust.

Noviani grupp

Kõigis Balti riikides, Norras ja Rwandas asuvad Noviani grupi ettevõtted tegutsevad täna kolmes ärivaldkonnas: IT-infrastruktuur, tarkvarateenused ja digiteerimine. Meie ettevõtted teenindavad kliente ning töötavad projektide kallal kõikjal maailmas, hõlmates tegevusi alates organisatsioonide IT-lahenduste igapäevase toimimise tagamisest kuni omavalitsuste ja riikliku tasandi infosüsteemide arendamise ja digiteerimislahenduste pakkumiseni.

Tarkvarateenused

Riiklike ja targa linna infosüsteemide arendamine, lennundus-, kaitse- ja energeetikaalased teadmised ning protsesside analüütika ja automatiseerimine – need on valdkonnad, kus Noviani tarkvarateenuste ettevõtetel on kõige rohkem kogemusi. Grupi ettevõtted pakuvad laia valikut tarkvarateenuseid eesmärgiga rakendada tõhusalt oma kogemusi ja teadmisi big data, tehisintellekti, süsteemide integreerimise ning robotlahenduste ja protsesside automatiseerimise vallas, rahuldamaks ka kõige nõudlikumate ettevõtete ja organisatsioonide vajadusi.

Tehnoloogiad

IT-infrastruktuur on alus, millel organisatsiooni infosüsteemid baseeruvad. Noviani ettevõtete laialdased teadmised tehnoloogiast ulatuvad IT-infrastruktuuri loomisest kuni selle hooldamise ja uutele vajadustele kohandamiseni. Ettevõtte teenuseportfell sisaldab lahendusi, mis hõlmavad suure jõudlusega arvutusseadmeid ja nende klastreid, open source'i pilvetehnoloogiaid, kõrge kättesaadavusega andmeid, arhiveerimist ning palju muud.

Digiteerimine

Noviani ettevõtted on oma koduturgudel digiteerimisvaldkonna liidrid, pakkudes meediaväljaannete ja paberdokumentide digiteerimise täislahendusi. See on võimalik tänu mitmekesisele digiteerimistarkvarale, mis on tänapäeva kiiresti muutuvas digimaailmas jätkusuutlik ning mille on loonud meie enda professionaalid. Ettevõtte Andmevara näol on Novianil Eestis enam kui kümneaastane digiteerimiskogemus. Meil on pädevus pakkuda ettevõtetele ja organisatsioonidele IT-teenuste terviklikku portfelli ning võimekus teostada avaliku sektori asutustele projekte, mis rahuldavad nii ettevõtte enda kui ka riigi vajadusi. Norra ettevõte Zissor on ülemaailmselt tunnustatud meediaseire tarkvara ja digiteerimisteenuste pakkuja.

Meie kogemused ulatuvad ärilahendustest, e-riigi, riiklike registrite, digiteerimise, Eesti haridusasutuste ühtse veebilehtede platvormi, e-tervise, maksuhalduse ja paljude muude valdkondade projektideni. Leedu keelt kõneleva roboti loomisel oleme rakendanud tehisintellekti tehnoloogiaid. Samuti kasutame uusi tehnoloogilisi võimalusi kliimamuutuste ja ilmaennustusega seotud lahenduste jaoks Aafrikas, superarvutite kasutuselevõtuks Vilniuse ülikoolis Leedus ja andmekeskuste lahenduste juurutamiseks erinevates riikides.

Leedu spetsialistide välja töötatud platvorm aitab tuhandetel nanosatelliitidel kosmoses „suhelda“

Tarkvara arendamise ettevõte Elsis PRO (2023. aasta lõpus muutis oma nime Novian Pro-ks) on koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga (ESA) nanosatelliitide „suhtlemiseks“ lahenduste väljatöötamise raames ellu viinud kaks olulist Galaxy nanosatelliitide klastrite andmevahetusplatvormi arendusetappi.

Laiemalt

Infoterminalide teenus pangas Swedbank Balti riikides

Suurendades elektrooniliste teenuste kättesaadavust, viivad pangad suurema osa oma teenustest elektroonilisse ruumi, kus neid osutatakse ööpäevaringselt. Siin on kasu infoterminalide lahendusest - neid projekteerides võetakse arvesse klientide unikaalseid vajadusi, integreerides ühtsesse süsteemi kõige tõhusamalt ülesannet lahendavate ülemaailmsete tootjate riist- ja tarkvara. 2020. aastal ületas Novian Technologiesi poolt paigaldatud ja hooldatav Swedbanki internetipanga terminalide arv Balti riikides 800 piiri.

Laiemalt

Superarvuti, mis aitab lahendada kliimamuutustega seotud probleeme

Novian Technologies on Burkina Faso pealinnas asuvas WASCALi (Lääne-Aafrika kliimamuutuste ja kohandatud maakasutuse teadusteenuste keskus) IT-kompetentsikeskuses kasutusele võtnud suure jõudlusega kliimaseire ja modelleerimise klastri. Selle võime töödelda tohutul hulgal andmeid on võimaldanud teadlastel tõhusamalt välja töötada vahendeid kliimamuutuste mõju leevendamiseks, võimalike mõjude ennetamiseks ja juba toimunud keskkonnamuutustega kohanemiseks, mis on Lääne-Aafrika jaoks väga olulised riigid.

Laiemalt

Meil on laialdased kogemused avalike teenuste lahenduste väljatöötamisel maksunduse, tervishoiu ja paljudes muudes valdkondades. Eestis omame enam kui 25-aastast kogemust riigile kuuluvate registrite arendamisel, neist suurim on rahvastikuregister. Meie oluliseks tegevusvaldkonnaks on teenuste ja IT-lahenduste pakkumine omavalitsustele ja kolmanda sektori organisatsioonidele. Eestis oleme välja töötanud apostilliregistri ning Eesti Euroopa Liidu eesistumise veebirakendused.

Bangladeshi riikliku andmekeskuse moderniseerimine

Põhjaliku e-teenuste süsteemi arendamine on tekitanud Bangladeshis vajaduse tõhusa organisatsiooni järele, mis ühendaks e-teenuste andmekeskused riikliku pilvega,. Novian Technologies on oma riikliku pilveinfrastruktuuri ümber kujundanud ja integreerinud nii, et riigiasutused saaksid seda mugavalt ja tõhusalt kasutada. Projekti tulemuseks on lihtne riigipilve kasutamine riigiasutustes, arusaadav hinnakujundus, tõhus riigiressursside kasutamine, mugav süsteemide ja tarkvara integreerimine riigipilve.

Laiemalt

Elanike tulude deklareerimine Leedus- vaid mõne minutiga

Põhimaksude haldamise eest kannab Leedus hoolt Riiklik Maksuinspektsioon (VMI). Maksude tõhusama haldamise eesmärgil on ta usaldanud ettevõttele Novian Systems tervikliku üksikisiku tulumaksuinfosüsteemi arendamise. Pärast vajalike parenduste tegemist, saab VMI tagada üksikisiku tulumaksuga seotud andmete lihtsama ja mugavama kogumise ja töötlemise. Koos teiste ettevõtetega uuendatud infosüsteem muudab ka iga-aastase tuludeklaratsioonide esitamise veebis lihtsamaks, selleks kulub vaid paar minutit.

Laiemalt

Kõrgõzstani postiasutuse finantsteenuste kaasajastamine

Novian Technologies koos teise INVL Technology gruppi kuuluva ettevõttega – Etronikaga on digiteerinud Kõrgõzstani postiasutuse finantsteenuste osutamise riigi elanikele. Mägises riigis, kus elab üle 6 miljoni elaniku, kellest osa elab äärealadel, on see kaasa toonud kiirema juurdepääsu finantsteenustele, vähendanud halduskulusid ja suurendanud rahaliste postiteenuste usaldusväärsust. See Leedu ettevõtete projekt on üks mitmest Maailmapanga rahastatavast Kõrgõzstani finantssektori arenguprogrammi põhiprojektist.

Laiemalt

Töötame välja lahendusi omavalitsustele, linnatranspordile ja prügimajandusele. Eestis pakume teenuseid ja IT-lahendusi omavalitsustele ja kolmanda sektori organisatsioonidele. Veebirakendustest oleme välja töötanud Tallinna puuetega inimeste transpordisüsteemi nutilahenduse.

Digipöörde kiirenedes võtab uus tehnoloogia paljudes eluvaldkondades üha enam võimust ning oluliseks muutub info digiteerimine. Noviani ettevõtetel on piirkonnas ainulaadne potentsiaal tegelemaks keerukate suuremahuliste digiteerimisprojektidega, mis kohandavad digiteeritud materjali edasiseks kasutamiseks.

Tõhusus ja kiirus keeruliste arvutusülesannete lahendamisel nii teaduse kui muude valdkondade jaoks.

Superarvuti, mis aitab lahendada kliimamuutustega seotud probleeme

Novian Technologies on Burkina Faso pealinnas asuvas WASCALi (Lääne-Aafrika kliimamuutuste ja kohandatud maakasutuse teadusteenuste keskus) IT-kompetentsikeskuses kasutusele võtnud suure jõudlusega kliimaseire ja modelleerimise klastri. Selle võime töödelda tohutul hulgal andmeid on võimaldanud teadlastel tõhusamalt välja töötada vahendeid kliimamuutuste mõju leevendamiseks, võimalike mõjude ennetamiseks ja juba toimunud keskkonnamuutustega kohanemiseks, mis on Lääne-Aafrika jaoks väga olulised riigid.

Laiemalt

Vilniuse ülikooli MIDAS IT infrastruktuuri projekteerimine, seadmete tarnimine, juurutamine ja hooldus

15. aastal käivitati Vilniuse ülikoolis Balti riikide moodsaim riiklik avatud juurdepääsuga teadusinfo arhiiv (MIDAS). Peamise IT-taristu projekteeris ja tarnis neile koos partneritega Novian Technologies. MIDAS-e eesmärk on koguda, töödelda, säilitada ja analüüsida uuringute andmeid ning suurendada teadusuuringute andmete kättesaadavust.

Laiemalt

Vilniuse ülikooli on paigaldatud ainulaadne suure jõudlusega arvutusseadmete klaster

Novian Technologies on Vilniuse Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonnale juurutanud ainulaadse kõrgjõudlusega arvutusseadmete arhitektuuri, mis võimaldab kiiret ja tõhusat uurimistööd tehisintellekti arendamise, närvivõrkude koolituse ja muude loome- ja uurimistöö valdkondades ning tegevusi, mis nõuavad väga suure ulatusega arvutusi.

Laiemalt

Automatiseerimiseks kasutatavad tehnoloogiad ei säästa mitte ainult aega, vaid annavad ka konkurentsieelise.

Infoterminalide teenus pangas Swedbank Balti riikides

Suurendades elektrooniliste teenuste kättesaadavust, viivad pangad suurema osa oma teenustest elektroonilisse ruumi, kus neid osutatakse ööpäevaringselt. Siin on kasu infoterminalide lahendusest - neid projekteerides võetakse arvesse klientide unikaalseid vajadusi, integreerides ühtsesse süsteemi kõige tõhusamalt ülesannet lahendavate ülemaailmsete tootjate riist- ja tarkvara. 2020. aastal ületas Novian Technologiesi poolt paigaldatud ja hooldatav Swedbanki internetipanga terminalide arv Balti riikides 800 piiri.

Laiemalt

Kvaliteedijuhtimise süsteem Leedu riikliku tööinspektsiooni töö tõhustamiseks

Tänapäeval seisab avalik sektor silmitsi kasvava vajadusega suurema läbipaistvuse ja efektiivsuse järele ning selleks kasutatakse kvaliteedijuhtimissüsteeme. Tulemuslikkuse parandamiseks ja rahaliste vahendite tõhusamaks kasutamiseks on Leedu Riiklik tööinspektsioon juurutanud tulemusjuhtimise ja -seiresüsteemi. See on aidanud vähendada ka ettevõtete halduskoormust. Need tehnoloogilised muudatused rakendas Riiklikus tööinspektsioonis Novian Systems.

Laiemalt

Pärast Viadose tanklavõrgu protsesside automatiseerimist – rohkem korda ja efektiivsust

Protsesside automatiseerimine aitab vältida ebaefektiivset rutiinset tööd, kehtestada rohkem korda ja keskenduda põhitegevustele. Seda kinnitavad Novian Systemsi poolt enam kui 125 teenindusjaamast koosnevasse Viada LT võrku paigaldatud intsidentide ja lepingute registrid ja sisedokumentide allkirjastamise süsteem.

Laiemalt

MEIE KLIENDID

Töötame teie heaks

Me tegutseme erinevates valdkondades ning oleme valmis oma kogemusi rakendama, et rahuldada teie ettevõtte vajadusi alates IT-infrastruktuuri hoolduse nõustamisest kuni uue infosüsteemi loomise või IT-lahenduste täisteenuse pakkumiseni.

 • Avalik sektor

  • Rahvusarhiiv (EE)
  • Leedu Statistikaamet
  • Leedu Registrite Keskus
  • Lõuna-Aafrika Arenguühendus
  • Leedu Riiklik Tööinspektsioon
  • Leedu Riigihangete Amet
  • Sansibari Maksuamet
  • Kõrgõzstani Post
  • Leedu Sotsiaalkindlustus- ja Tööhõiveministeerium
  • Leedu Keskne Projektijuhtimisagentuur
  • Leedu Hasartmängukontrolli Amet
  • Vilniuse Linnavalitsus
  • Leedu Keskvalimiskomisjon
  • Leedu Tolliamet
 • Rahandus

  • Rwanda Riigipank
  • Burundi Vabariigi Pank
  • SEB
  • Western Union
  • Swedbank
  • Nasdaq
  • Invega
  • Leedu Riiklik Maksuinspektsioon
  • Leedu pank
 • Teadus ja haridus

  • Conexus
  • Leedu Riigiuuringute Sihtasutus
  • Vilniuse Ülikool
  • Leedu Teadusnõukogu
  • Leedu Teadus- ja Entsüklopeediakirjastuskeskus
  • Leedu Kõrghariduse Kvaliteedi Hindamise Keskus
 • Kaubandus

  • Iki
  • Rimi
  • Norfa
 • Keskkond

  • Leedu Geoloogiateenistus
  • Lääne-Aafrika Kliimamuutuste ja Kohandatud Maakasutuse
  • Teadusteenuste Keskus
  • Rootsi Keskkonnauuringute Instituut IVL
  • Alytuse piirkonna jäätmekäitluskeskus, Leedu
  • Leedu Keskkonnakaitseagentuur
  • Leedu Keskkonnaministeerium
 • Energia

  • Litgrid
  • Zuken
 • Transport

  • Leedu Raudtee
  • Susisiekimo paslaugos, Leedu
 • Avalikud teenused

  • Vilniaus vandenys, Leedu
 • Tervishoid

  • Leedu riiklik haigekassa
  • Leedu riiklik ravimite kontrollimise teenistus
 • Lennundus ja kosmos

  • Euroopa Kosmoseagentuuriga (ESA)
  • ADB Safegate

Ettevõttest

Oleme turul tegutsenud üle 30 aasta, alates 1988. aastast, mil Leedus asutati Baltic Amadeus – ettevõte, millest sai alguse BAIP ja praegune Novian Technologies. Noviani ettevõtete grupp kuulub IT-ettevõtetesse investeerivale kontsernile INVL Technology.

Noviani grupi ettevõtetes töötab Balti- ja Põhjamaades ligikaudu 250 oma valdkonna tippspetsialisti. Grupi ettevõtted tegutsevad kolmes valdkonnas: IT-infrastruktuur, infosüsteemide arendus ja digiteerimine.

Aastatel 2018–2022 teostasid Noviani grupi ettevõtted projekte ligi 50 riigis üle maailma.

30+
aastat kogemusi
250+
professionaali
Ligi 50
riiki

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust

NEMAD USALDAVAD MEID

Meie partnerid

Me võimaldame digitaalseid muutusi koos partneritega – luues koos lahendusi ja esindades globaalseid tootjaid. See tähendab, et me saame pakkuda klientidele professionaalseid lahendusi ja nende vajadustele kõige paremini sobivat seadmete kombinatsiooni ning pakkuda tootja nõuetele vastavat teenindust ja tuge.