Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Ettevõtte Novian müügitulu kasvas 25,5% võrra – 14,5 miljoni euroni

Uudised
2022 / 09 / 12
3 MINUT LUGEMIST

Programmeerimis- ja IT-taristuteenuste grupi Novian selle aasta esimese poolaasta kogutulu ulatus 14,5 mln euroni ja oli 25,5% võrra suurem kui 2021. aasta esimesel poolaastal. Grupi EBITDA oli aruandeperioodil 0,16 mln eurot, kahanedes seega 81,7%. Ärikahjum oli 0,34 mln eurot, samas kui eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 0,46 miljonit eurot.

Selle aasta esimesel poolaastal teenisid grupi Novian ettevõtted 11 mln eurot ehk 76% oma tuludest Leedus ja võrreldes 2021. aasta sama perioodiga kasvasid need 58,5% võrra. Välisriikidest laekus tulu 3,5 mln eurot ehk 24,3% võrra vähem. Äritegevust arendati kokku 32 riigis, aga 2021. aastal 34 riigis.

„Leedu turul jätkame programmeerimistööd riiklike süsteemide loomisel, samuti on tunda IT-seadmete suuremat nõudlust. Välisriikides töötame kosmose, lennunduse ja kaitse valdkondades ning käsil on ka uued projektid – viimastel aastatel on need pandeemia tõttu kulgenud aeglasemalt, aga loodame, et endine töörütm taastub. Tegeleme aktiivselt tippnõudlusega andmetöötluse juurutamisega, st HPC-lahenduste kallal,“ selgitas Noviani direktor Evaldas Rėkus.

Ajavahemiku majandustulemuste hindamise osas tuleb nentida IT-spetsialistide palgamäärade hiljutise tõusu mõju, mistõttu uute lepingute sõlmimisel arvestati tööturu muutustega. „Usume, et mainitud muutused ja areng välisturgudel annavad tulemuslikkusele positiivse tõuke,“ sõnas Rėkus. Noviani ettevõtted investeerivad ka uutesse projektidesse, näiteks alustas Eestis tegevust Noviani grupi digiteerimiskeskus.

Lõuna-Aafrika riikides ja Bangladeshis juurutatakse suure jõudlusega andmeklastreid

Noviani tehnoloogiaettevõtted teenisid 2022. aasta esimesel poolaastal 10,5 mln eurot ehk võrreldes eelmise aasta esimese poolaastaga saadi 39,9% võrra rohkem tulu. Valdkonna ettevõtete tegevuskasum vähenes 56,4% võrra ja see teeb 0,2 mln eurot. Grupi tehnoloogiavaldkonna ettevõttetest tegutseb Leedus Novian Technologies, Eestis – Novian Eesti (selle aasta juunini nimega Andmevara Services) ja Moldovas – Andmevara SRL.

„Tulude kasvu tagas stabiilne tegevus Leedus, kus pikendasime olulisi lepinguid Leedu suurimate kaubanduskeskustega ja teostame avaliku sektori projekte. Optimismi äriarengu osas annavad Aafrika ja Aasia kosuvad turud, kus oma teenuseid aktiivselt esitleme ja oleme teinud algust uute HPC-projektidega,“ selgitas ettevõtete Novian Technologies ja Novian Eesti juht Gytis Umantas.

Tema väitel on HPC-lahendused kliimamuutustega seotud projektides üliaktuaalsed, sest need võimaldavad intensiivselt töödelda suurt andmehulka, teha kiiremaid ja täpsemaid arvutusi ning laiendada andmeanalüüsi laiuti ja sügavuti. „Meie eripära selles vallas on taoliste projektide elluviimise kogemused mitte üksnes Leedus, vaid ka kümmekonnas välisriigis,“ lisas Umantas.

Novian Technologies juurutab praegu Botswana meteoroloogiakeskuses kliimamuutuste modelleerimiseks ja ilmaennustamiseks mõeldud HPC-klastrit. Projekti raames rakendatakse suure jõudlusega andmeklastereid veel 17 Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) riigis. Ettevõte juurutab ka Bangladeshi meteoroloogiaameti üksustes HPC-klastreid, mida kasutatakse kliimamuutuste modelleerimiseks ja ilma ennustamiseks.

Umantase sõnul paneb digiteerimine organisatsioonid aktiivsemalt andmeid kasutama ja see protsess on enamasti mõeldamatu ilma dokumentide digiteerimise ja segmenteerimiseta – neid teenuseid hakkab pakkuma uus digiteerimiskeskus Eestis. Keskuse viis eri tüüpi skannerit võimaldavad lisaks raamatukogude ja väljaannete arhiividele digiteerida ka teatud katastridokumente.

Jätkatakse riiklike, kosmose- ja kaitseprojektide realiseerimist

Noviani tehnoloogiaettevõtted Novian Systems, Elsis PRO ja Andmevara teenisid selle aasta esimesel poolaastal 3,6 mln eurot ehk võrreldes 2021. aasta sama perioodiga saadi 0,6% võrra rohkem tulu. Programmeerimisettevõtete ärikahjum oli 0,4 mln eurot, samas kui eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 0,04 mln eurot.

„Jätkame suurte ja jätkuvate projektide elluviimist, sealhulgas riigihanke alusel teostatav Leedu uue riikliku infosüsteemi Saulė arendus, arendame ka teabesüsteemi, mis võimaldab e-retseptide ja ravimite väljastamiseks vajalike e-dokumentide vahetamist Leedu ja teiste Euroopa Liidu riikide vahel, töötame välja riiklikku integreeritud maksuteabesüsteemi,“ ütles Novian Systemsi juht ja Elsis PRO juhatuse liige Evaldas Rėkus.

Elsis PRO töötab ka edaspidi aktiivselt kaitse- ning kosmose- ja lennunduse valdkondades. Ettevõte osaleb Euroopa kaitsetööstuse arendusprogrammi (EDIDP, European Defence Industrial Development Programme) projektides. Kosmosevaldkonnas arendatakse Euroopa Kosmoseagentuuri projekti raames nanosatelliidi sidetarkvara Galaxy. Olles edukalt töötanud välja õhuruumi kontrolleri SHIFT-graafikute tarkvara, töötatakse intensiivselt potentsiaalse turuga.

Zissor digiteeris väljaandeid

Norra meediaseire tarkvara ja digiteerimisteenuseid pakkuva ettevõtte Zissor müügitulu oli tänavu esimesel poolaastal 0,4 miljonit eurot ning võrreldes mullusega kahanes see 14% võrra. Zissori ärikahjum oli 0,03 mln eurot ja eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 0,1 mln eurot.

Zissor keskendub ka edaspidi arhiivide digiteerimisteenuste arendamisele Skandinaavias ja eriti Soomes. Ettevõte tutvustas Skandinaavias ja Euroopas PDF-i XML-ks teisendamise teenust. Zissor Media Systemi tarkvaras rakendatakse ka uut tehisintellektimoodulit artiklite kategoriseerimiseks ning uut PDF-teksti ja pildiväljavõtte moodulit.

Teostatud projektidest olid huvitavamad Soome ajalehe Iltalehti 1980–2013 aastate arhiivi, Norra ajalehe Hordaland Folkeblad 1873–2005 aastate arhiivi ja muude väljaannete digimine. Need projektid hõlmasid skaneerimist, optilist märgituvastust (OCR), artiklite segmenteerimist ja metaandmete eraldamist.

Noviani grupp tegutseb kolmes suunas. Tehnoloogiavaldkonnas töötavad Leedu ettevõte Novian Technologies, Eesti ettevõte Novian Eesti OÜ ning Moldova ettevõte Andmevara SRL, programmeerimisvaldkonnas – Leedu ettevõtted Novian Systems ja Elsis PRO ning Eesti ettevõte Andmevara AS, meediaseire ja digiteerimise valdkonnas – Norra ettevõte Zissor. Noviani grupp kuulub infotehnoloogiaäridesse investeerimisega tegelevale ettevõttele INVL Technology.

Presentatsioon: Noviani 2022 esimese poolaasta tulemused.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust