Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Novian Grupi ettevõtted panustavad Ukraina toetamisesse

Uudised
2022 / 03 / 17
< 1 MINUT LUGEMIST

Novian Grupi ettevõtted aitavad sõjaolukorras toetada Ukrainat ja Ukraina elanikke. Selleks on Noviani ettevõtted eraldanud 20 000 eurot Punasele Ristile ja SOS Lasteküladele.

Leedu Punane Rist suunab kogutud toetuse Ukraina sõja eest Leetu põgenevate ukrainlaste esmavajaduste katmiseks. Organisatsioon jagab Leedus ukrainlastele humanitaarabipakke, toiduaineid, ravimeid ja muid vajalikke esemeid, samuti osutab psühhosotsiaalset abi ja kõikvõimalikku abi lastele.

Sel raskel ajal abistab Leedu SOS Lasteküla otseselt organisatsiooni allüksust Ukrainas – Ukraina SOS Lasteküla. Nimetatud organisatsioon teeb kõik endast oleneva, et ohtu sattunud lapsed ja pered tunneksid end turvaliselt: hoolitseb laste ja perede ümberpaigutamise eest, varustab toidu, ravimite ja muude vajalike esemetega, pakub uusi majutusvõimalusi. Organisatsioon tegeleb ka orvuks jäänud laste ja teiste perede asendushooldusel või riiklikes lastekodudes kasvavate laste eest.

«Me jälgime Ukrainas toimuvat sõda suure murega. Toetame Ukraina rahvast nende võitluses oma riigi eest ja kutsume liituma kõiki, kes saavad aidata ja panustada. Tänapäeval hakkab eriti selgelt esile kerkima igaveste väärtuste – vabaduse ja rahu – tähtsus ning ülimalt tähtsaks muutub inimlikkus, mistõttu kutsun üles olema tähelepanelikud ning vajadusel ulatama üksteisele abikäe,” ütleb Evaldas Rėkus, Noviani grupi juht.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust