Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Rwanda rahvuspank. Avariitaaste (DRS) keskuse loomine ja hooldamine

2016 / 10 / 17
< 1 MINUT LUGEMIST
Aastad: 2015-2016
Projekti väärtus: 99.000 USD
Ülesanne: Avariitaaste (DRS) keskuse loomine ja hooldamine
Kirjeldus: Rwanda rahvuspank juurutas informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiate (ICT) uuendamise projekti, mille peamine eesmärk oli juurutada panga põhifunktsioonide toetamiseks tähtsaid tehnoloogiaid ja aplikatsioone. Projekti raames juurutati Rwanda integreeritud maksete töötlemise süsteem, T24 keskpanganduse programm, Oracle’i e-äri lahendus ressursside plaanimiseks jm.

Rwanda Rahvuspangas kasutatavad maksete ja muud süsteemid on kriitilise tähtsusega, seetõttu peab kohaselt valmistuma nende toimimise taastamiseks õnnetuse korral. Koostöös BAIP-ga loodi avariitaaste keskus.

Keskusele valiti koht ühes Rwanda rahvuspanga uue allüksuse hoones. Avariitaaste keskuses paiknevad IT-seadmed on ühendatud panga peahoone süsteemiga kiudoptilise võrgu abil. Valitud lahendus võimaldab kopeerida andmeid põhipanga ruumidest reservkopeerimise keskusse, mis säilitab automaatselt kõik valdkonnad, juhib servereid tsentraliseeritult nii pangahoonest kui ka avariitaaste keskusest.

BAIP ja ühistegevuse partner NRD esitasid kliendile pakutava avariitaaste keskuse disaini, selle alusel paigaldasid ja konfigureerisid seadmed, tegid aplikatsioonide migratsiooni uude keskusse ja katsetasid pakutud lahendusi. Operatsioonide ja juhtivat personali õpetati paigaldatud tehnilisi ja tarkvaralahendusi kasutama.

Projekti elluviimisel kasutati Veritas Infoscale’i lahendust ja paigaldati 5 Delli serverit.

Tehnoloogilised partnerid: Veritas, Dell

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust